PGE odnotowała rekordowy zysk EBITDA w pierwszej połowie 2021 roku

31 sierpnia 2021, 06:30 Alert

Z szacunkowych danych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wynika, że zysk EBITDA po pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł ponad 5,2 mld złotych, czyli o 86 procent więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku.

Gondola serwisowa fot. PGE EO
Gondola serwisowa fot. PGE EO

PGE podaje, że jest to najwyższy wynik w jej historii. Wzrost został odnotowany we wszystkich segmentach działalności.

Spółka poinformowała, że pomimo spadającej marżowości wytwarzania w elektrowniach węglowych, będących pod presją rosnących cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, segment Energetyki Konwencjonalnej osiągnął zysk EBITDA ok. 2,0 mld złotych. Segment Dystrybucji wygenerował ok. 1,4 mld złotych zysku EBITDA. To rekordowy wynik w historii Grupy na tej działalności i o 23 procent wyższy niż w pierwszym półroczu 2020 roku. Najwyższy historycznie wynik EBITDA odnotowała również Energetyka Odnawialna – 382 mln złotych.

– Rekordowe wyniki segmentów Dystrybucja i Energetyka Odnawialna świadczą dobitnie o ich rosnącej roli w zmieniającej się Grupie PGE. To one będą stanowić przyszłość PGE jako lidera zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce – podkreśla prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

W ciepłownictwie półroczna EBITDA wyniosła ok. 0,7 mld złotych na co wpływ miał wysoki poziom sprzedaży ciepła, będący konsekwencją niższych temperatur. Na poziomie 0,7 mld złotych EBITDA została również osiągnięta w segmencie Obrót, co jest kolejnym najwyższym rezultatem w historii Grupy PGE – czytamy w komunikacie.

Segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego, powstały w 2021 roku, przyniósł PGE dodatkowe 24 mln złotych.

PGE podaje, że jej dług netto obniżył się do poniżej 6,0 mld złotych (blisko 2,8 mld złotych niżej niż na koniec pierwszego kwartału). Do jego obniżenia przyczyniło się m.in. rozliczenie transakcji sprzedaży 50 proc. udziałów w projektach morskich farm wiatrowych Baltica 2 i 3, które PGE będzie realizowała w partnerstwie z duńską firmą Ørsted.

Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 2,2 mld złotych, wobec 2,5 mld złotych w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w pierwszym półroczu 2021 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 32,9 TWh, czyli o 15 procent więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 18,6 TWh i był o osiem procent wyższy w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh, mniej o ok. siedem procent rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,1 PJ, rosnąc o 16 procent rok do roku.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 254,3 PLN/MWh i jest niższa o około 34 złote w porównaniu z pierwszą połową 2020 roku – zaznacza PGE.

– Te wyniki są efektem zaangażowania zarządu i pracowników w maksymalne wykorzystanie potencjału Grupy. Są dla nas tym większym powodem do satysfakcji, gdyż zostały wypracowane w niełatwych czasach na rynku energii. Przed nami wielkie inwestycje w odnawialne źródła energii, dlatego ze zdwojoną siłą koncentrujemy się na efektywności naszej pracy. Mamy świadomość, że każda zarobiona przez nas dzisiaj złotówka przyczyni się do realizacji inwestycji zmieniających obraz polskiej energetyki. To kapitał, który przeznaczymy na budowę trwałej wartości firmy i dynamiczny rozwój polskiej gospodarki – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGE Obrót rozszerza swoją ofertę