PGE opublikowała wyniki z pierwszego półrocza 2021 roku. EBITDA i zysk netto w górę

29 września 2021, 06:30 Alert
Logo PGE BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

Polska Grupa Energetyczna (PGE) opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze półrocze 2021 roku. Wyniki wszystkich segmentów były wyższe w stosunku do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego.

PGE podała, że jej EBITDA w pierwszym półroczu 2021 roku osiągnęła wartość 5,3 mld zł, zwiększając się o 2,4 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku głównie ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z rynku mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawa marży w segmencie sprzedaży.

Zysk netto w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł 2 719 mln zł wobec straty w wysokości 637 mln zł w pierwszym półroczu 2020 roku. Wynik jest pochodną dobrych wyników operacyjnych, zdarzeń jednorazowych na poziomie EBITDA, na które wpłynęło głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej na kwotę 932 mln zł, odwrócenia odpisu w segmencie Energetyki Odnawialnej na kwotę 40 mln zł oraz rozpoznania w przychodach finansowych sprzedaży 50 proc. udziałów w projektach offshore w wysokości 324 mln zł – czytamy w komunikacie.

PGE podkreśla, że nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu 2021 roku osiągnęły wartość 2,2 mld zł i były o 0,3 mld zł niższe rok do roku. Wzrost inwestycji nastąpił w segmencie Energetyki Konwencjonalnej głównie ze względu na nakłady na budowę dwóch bloków gazowo-parowych nr 9 i 10 w Elektrowni Dolna Odra. Spadek nakładów widoczny był w segmencie Energetyki Odnawialnej, ponieważ w drugim kwartale 2020 roku były realizowane farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II – czytamy.

Informacje dotyczące wyników poszczególnych segmentów działalności PGE można znaleźć tutaj.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

ME: Atom mógłby zastąpić Elektrownię Bełchatów