PGE, PFR i NCBR razem na rzecz innowacji w energetyce

5 września 2018, 17:15 Alert
pfr

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy Polska Grupa Energetyczna wraz z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju powołały fundusz, który ma wspierać innowacje w sektorze energetycznym. Fundusz ma łącznie zainwestować 100 mln złotych. Udział w wydarzeniu wziął premier Mateusz Morawiecki oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Wspólnie z PGE utworzyliśmy Fundusz Speed Up Energy Innovation. Fundusz został powołany w ramach programu Start in Poland, który jest częścią Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma on zapewnić finansowanie nowych projektów technologicznych w młodych innowacyjnych firmach, aby podnosić innowacyjność gospodarki – powiedział prezes PFR Paweł Borys.
Jak zaznaczył to 13. fundusz powołany w tym roku przez PFR. – Dostępna w nich kwota sięgnęła już 1 mld złotych. Dzięki czemu dysponujemy największym funduszem venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej – mówił.

Prezes PGE Henryk Baranowski podkreślił, że energetyka jest w okresie burzliwych zmian. – Musimy się do nich dostosować. Jedną z dróg są innowacje. Cieszymy się, że uda się na to w ramach współpracy z PR. Pokładamy szereg nadziei w to, aby innowacje wpisały się w cały łańcuch wartości. Chcemy być nie tylko największą firmą energetyczną, ale również najbardziej innowacyjną – powiedział.

– To odpowiedź na realne potrzeby gospodarcze, które zgłasza sektor energetyczny. Innowacyjność jest pieśnią przyszłości, ale wspartą zasobem kapitałowym i wsparciem PFR – mówił premier Mateusz Morawiecki.

100 mln złotych na innowacje

W ciągu pięciu lat wspólny fundusz PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zainwestuje łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy. Na celownik bierze projekty m.in. z obszaru Przemysłu 4.0, digitalizacji, magazynowania energii, elektromobilności, cyfryzacji kontaktu z klientem czy big data.
PGE Ventures, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, PFR Ventures, spółka z Grupy PFR, SpeedUp Group oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyły wspólnie fundusz SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures (SEI). Celem nowego funduszu corporate venture capital (CVC) są inwestycje w start-upy w zaawansowanej fazie wzrostu. Docelowo kapitalizacja nowego funduszu ma wynieść 100 mln zł.

– Polska energetyka potrzebuje innowacji i ludzi, którzy będą je z powodzeniem wdrażać. Nowy fundusz, w moim przekonaniu, pozwoli dynamicznie rozwijającym się start-upom pokonywać ostatni etap drogi do końcowego sukcesu, czyli wprowadzenia na polski rynek energetyczny najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wykorzystanie siły finansowej funduszu i infrastruktury PGE stanowi gwarancję przyspieszenia procesów biznesowych i technologicznych z korzyścią dla odbiorców energii i polskiego przemysłu – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Utworzenie SEI to kolejny krok w rozwoju silnego zaplecza innowacji w Grupie PGE. Nowe modele biznesowe, które wdrażane są w Grupie, umożliwiają poszerzanie działalności PGE również
na rynkach kapitałowych. Zawarta umowa inwestycyjna z PFR jest tego dowodem i świadczy o sukcesywnym budowaniu pozycji PGE na rynku Venture Capital w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym po stronie PGE za realizację tego typu przedsięwzięć jest PGE Ventures, który pełnić będzie rolę inwestora i będzie mieć wpływ na politykę inwestycyjną funduszu SEI.

Jesteśmy dumni, że wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju tworzymy dziś fundusz inwestycyjny o tak dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla zwiększenia poziomu innowacji w polskim sektorze energetycznym. Środki, którymi będzie dysponował fundusz SEI, zostaną przeznaczone na rozwój najbardziej innowacyjnych start-upów technologicznych, których wzrost wartości może przynieść wymierne korzyści dla całego polskiego przemysłu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wśród strategicznych celów PFR znajduje się znaczne zwiększenie dostępności finansowania młodych i innowacyjnych firm. Ma się to przełożyć na budowę nowoczesnej gospodarki 4.0, która ma uczynić z Polski hub innowacji o znaczeniu europejskim. Cel ten jest realizowany między innymi przez PFR Ventures, które wspólnie z niezależnymi inwestorami, poprzez niezależne fundusze, planuje zainwestować w start-upy ok. 4,5 mld złotych. Jednym z takich niezależnych podmiotów jest właśnie SEI – mówi Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Funduszem będzie zarządzał profesjonalny zespół, którego zadaniem będzie – niezależnie od źródeł kapitału – inwestowanie środków na zasadach rynkowych. Celem funduszu będzie maksymalizowanie wartości spółek, w które zainwestuje oraz maksymalizacja wartości całego portfela aktywów dla inwestorów – mówi Maciej Ćwikiewicz, prezes zarządu PFR Ventures.

BiznesAlert.pl/Polska Grupa Energetyczna