PGE przedłuża termin zakończenia budowy nowego bloku Elektrowni Turów

27 listopada 2015, 07:35 Alert

(Polska Grupa Energetyczna)

25 listopada 2015 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka która w Grupie PGE działa w obszarze wydobywczo-wytwórczym, podpisało aneks nr 2 do kontraktu z 10 lipca 2014 r. z konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Tecnicas Reunidas SA, Budimex SA na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

Aneks zwiększa wartość umowy o 280 mln zł i przedłuża termin zakończenia budowy o 9 miesięcy, czyli do 65 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac (1 grudnia 2014 r.).