PGE zmodernizuje sieć ciepłowniczą w Toruniu

12 sierpnia 2019, 12:45 Alert
PGE ciepłownictwo węzeł cielny fot. Paweł Wyszomirski / PGE Energia Ciepła

Budowa i modernizacja około 7 kilometrów sieci ciepłowniczych, kilkudziesięciu nowoczesnych węzłów indywidulanych oraz remont 3 głównych komór cieplnych – to najważniejsze prace realizowane w 2019 roku przez PGE Toruń, spółkę należącą do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE.

Największe tegoroczne inwestycje i modernizacje toruńskiego systemu ciepłowniczego objęły wymianę ponad 1 km głównej sieci (magistrali nadziemnej) w okolicy Dworca Wschodniego na nowoczesny ciepłociąg oraz budowę 5-kilometowego ciepłociągu (projekt „Spinka Bielawy-Skarpa”), prowadzącego od elektrociepłowni do Osiedla Na Skarpie.

Obie inwestycje znacząco zwiększą pewność dostaw ciepła i bezpieczeństwo cieplne miasta. Nowa 5-kilometrowa sieć ciepłownicza ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Osiedli Na Skarpie i Rubinkowo, gdyż po jej realizacji budynki osiedli będą zasilane w ciepło „pierścieniowo”, czyli z dwóch niezależnych stron. We wrześniu 2019 r. planujemy właśnie tym nowo wybudowanym ciepłociągiem dostarczyć ciepło mieszkańcom wschodnich dzielnic Torunia. Natomiast magistrala w okolicy Dworca Wschodniego to główna sieć, zasilająca w ciepło 70 proc. prawobrzeżnej części Torunia – mieszkańców zachodnich i centralnych rejonów. Te dwa zadania to nasze najważniejsze inwestycje sieciowe ostatnich lat – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

Ze względu na szeroki zakres wymaganych prac, przy realizacji wymiany ciepłociągu w okolicy Dworca Wschodniego niezbędne będzie kilkudniowe wyłączenie sieci ciepłowniczej, od 3 do 12 września 2019 roku, dla odbiorców zlokalizowanych na zachód od ul. Skłodowskiej-Curie (do 9 września – Starówka, rejon ul. Wojska Polskiego, Osiedle Chrobrego, rejon ulicy Antczaka/Targowej oraz Chrobrego/Mazowieckiej). Dostawa ciepła odbywać się będzie nieprzerwanie dla mieszkańców wschodniej części Torunia, w tym dla osiedla Rubinkowo, Skarpa i ul. Olsztyńskiej.

Nowa sieć w rejonie Dworca Wschodniego będzie wykonana z rur preizolowanych o średnicy 600 mm i długości ponad 1 kilometra. Ciepłociąg będzie wyposażony, m.in. w nowoczesny system alarmowy i komory telemetryczne, pozwalające na monitorowanie i kontrolowanie pracy sieci – dodaje Wojciech Ptaszyński, dyrektor techniczny PGE Toruń.

Podczas wymiany ciepłociągu w okolicy Dworca Wschodniego prowadzone będą równolegle inne prace sieciowe na terenie miasta, w tym: modernizacja głównych komór ciepłowniczych oraz wymiana węzłów grupowych na bardziej efektywne węzły indywidulane.

Budowa nowych węzłów indywidualnych oraz 5 – kilometrowej sieci (projekt „Spinki Bielawy –Skarpa”), prowadzone są w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), na które PGE Toruń otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości ok. 18 mln zł.

Szacowana łączna wartość wszystkich wymienionych projektów modernizacyjno-inwestycyjnych to ponad 60 mln zł.

Ciepłownicze ciekawostki

· ponad 100 tysięcy – tylu odbiorców korzysta w Toruniu z ciepła sieciowego;
· kogeneracja – to wysokosprawny proces technologiczny, w którym jednocześnie wytwarza się ciepło i energię elektryczną. W toruńskiej elektrociepłowni ciepło i energia wytwarzane są przy użyciu paliwa gazowego;
· turbina LM6000 typu lotniczego – to „serce” toruńskiej elektrociepłowni – jest to zmodyfikowana konstrukcja silnika odrzutowego, który zasila wiele modeli Boeinga 747, w tym samolot Air Force One;
· 250 km – to długość sieci ciepłowniczej w Toruniu (czyli trochę więcej niż odległość z Torunia do Warszawy);
· 2000 szt. – liczba węzłów ciepłowniczych w toruńskim systemie ciepłowniczym;
· 900 mm – to największa średnica rury ciepłowniczej (mniej więcej takiej średnicy jest typowe koło rowerowe);
· 368 – tyle budynków przyłączono do sieci ciepłowniczej w ciągu ostatnich 5 lat.

PGE

PGE Energia Ciepła chce przejąć kontrolę nad PGE Gaz Toruń