PGE: Spadek zatrudnienia nie wynika ze zwolnień, tylko demografii

28 października 2020, 14:00 Alert
Kopalnia Bełchatów / fot. PGE
Kopalnia Bełchatów / fot. PGE

Największa grupa energetyczna w Polsce – PGE – opublikowała nową strategię, w tym przewidywane zmiany w zatrudnieniu w perspektywie do 2050 r. Z analiz Spółki wynika, że największy wpływ na poziom zatrudnienia będzie miała demografia.

– Realizacja nowej strategii Grupy PGE nie wiąże się ze zwolnieniami pracowników. To trendy demograficzne wpłyną najmocniej na poziom zatrudnienia w Grupie. Z naszych modeli analitycznych wynika, że do 2030 roku w Grupie PGE wiek emerytalny osiągnie 12 tysięcy pracowników – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Z danych demograficznych wynika, że w polskim społeczeństwie zwiększa się odsetek osób 60+ odchodzących z rynku pracy. Natomiast dzisiejsi 35-45 latkowie do 2050 roku będą przechodzić na emeryturę. W konsekwencji tych trendów zmieni się rynek pracy, a liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie. Trudniej będzie pozyskać wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym Grupa PGE musi stawiać na automatyzację i cyfryzację pracochłonnych procesów.

Zmiana gospodarki na niskoemisyjną i neutralną klimatycznie wymaga nowych kwalifikacji. Wzrośnie wartość umiejętności w obszarze nowoczesnych usług energetycznych. Według raportu Fundacji Instrat „Zielone miejsca pracy. Przypadek regionu bełchatowskiego” z sierpnia 2020 roku, zielone inwestycje mogą przynieść nawet sześć razy więcej miejsc pracy niż przykładowo oferuje obecnie bełchatowska kopalnia i elektrownia. Raport wskazuje m.in. na specjalistów od wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych czy obsługi słonecznej energetyki prosumenckiej jak i oraz rozważanej w regionie produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. – Jako Grupa PGE będziemy aktywnie wspierać mieszkańców terenów, na których prowadzimy działalność konwencjonalną pod katem przebranżowienia, tworzenia nowych miejsc pracy w energetyce odnawialnej, ale także kształcenia dzieci i młodzieży w zawodach przyszłości – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Struktura demograficzna polskiego społeczeństwa jednoznacznie wskazuje na jego starzenie się. Zmniejsza się napływ ludności na rynek pracy a zwiększa się odsetek osób odchodzących na emeryturę. Pracownicy z wyżu demograficznego, którzy dzisiaj znajdują się w wieku 35-45 lat, do 2050 roku będą blisko osiągnięcia wieku emerytalnego lub zakończą swoją karierę zawodową. Trendy demograficzne i brak dostępnych pracowników na rynku wymuszą wzrost produktywności, automatyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Z niedoborem pracowników będą mierzyć się wszystkie branże – wynika to wprost z piramidy wieku mieszkańców Polski. W niedawno opublikowanej strategii Grupa PGE przedstawiła, jak w obliczu tych trendów będzie zmieniał się obszar zarządzania kapitałem ludzkim w kolejnych latach. Już dzisiaj połowa pracowników Grupy PGE to osoby w wieku 50+, które w ciągu najbliższych 10-15 lat osiągną wiek emerytalny. Sygnalizowana przez Spółkę redukcja zatrudnienia w perspektywie dziesięciu i trzydziestu lat oznacza w większości naturalne odejścia związane z osiąganiem wieku emerytalnego – podaje portal branżowy CIRE.pl.

CIRE.pl