“Rz”: Zdania co do łączności dla energetyki podzielone

31 października 2018, 09:15 Alert

Spółka PGE Systemy ogłosiła w sierpniu, że otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji zasobów radiowych w paśmie 450 MHz, co ma umożliwić budowę cyfrowej sieć LTE 450 dla energetyki. Jednak jak pisze “Rz”, inne zdanie na temat standardu, w który ma funkcjonować system łączności energetyki ma Państwowy Instytut Łączności.

Jak przekonywała PGE Systemy ogłaszając decyzję UKE o rezerwacji zasobów radiowych, łączność bezprzewodowa LTE 450 ułatwi pracę dyspozytorów sieci elektroenergetycznych, zautomatyzuje pracę rozdzielni energetycznych, obniży koszty lokalizowania awarii sieci energetycznych i umożliwi końcowym odbiorcom energii elektrycznej korzystanie z inteligentnych urządzeń. Jednocześnie spółka zwracała uwagę, że podobne rozwiązanie, bazujące na technologii szerokopasmowej, ruszyło w marcu tego roku w USA, a w Europie zaawansowane prace nad wdrożeniem tego typu łączności prowadzone są m.in. w Hiszpanii, Finlandii oraz w Austrii i w Niemczech.

Jednocześnie spółka zastrzegała, że projekt budowy mobilnej sieci łączności specjalnej dla energetyki realizowany będzie wraz z innymi zainteresowanymi łącznością specjalną podmiotami sektora, a zasadnicze cele i kierunki wyznaczy resort energii.

Jednak jak pisze “Rzeczpospolita”, sprawa wyboru technologii systemu łączności dla energetyki nie jest jeszcze przesądzona, bo na zlecenie Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, podlegający Ministerstwu Cyfryzacji Państwowy Instytut Łączności, przygotował analizę, w której wskazuje, że lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie systemu TETRA. W ocenie Instytutu łączność krytyczną, która umożliwi utrzymanie ciągłości działania infrastruktury elektroenergetycznej i świadczenie podstawowej usługi dystrybucyjnej powinien zapewniać system TETRA. Natomiast LTE450 powinno stanowić technologię uzupełniającą, która zajdzie zastosowanie dla obsługi usług o niższym priorytecie, czyli np. odczytów, inteligentnej sieci, IoT, czy regulacji jakościowej.

Jak pisze dziennik, zajmujący się w PGE Systemy sprawą systemu łączności dla energetyki wiceprezes Andrzej Piotrowski chce, aby report przygotowany przez Państwowy Instytut Łączności został upubliczniony i proponuje dyskusję na ten temat. Jednocześnie argumentuje on, że ze względu na konkurencję dostawców, dostępność terminali i możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury, budowa systemu łączności w oparciu o technologię LTE 450 będzie tańsza, niż w przypadku sytemu TETRA.

Jednocześnie biuro prasowe PGE w imieniu PGE Systemy poinformowało “Rzeczpospolitą”, że żadne decyzję odnośnie wyboru konkretnej technologii nie zapadły, a tematem zajmuje się powołany w pierwszej połowie września 2018 r. zespół roboczy z udziałem przedstawicieli PSE oraz operatorów sieci dystrybucyjnych. Z informacji PGE wynika również, że spółka PGE Systemy zaprosiła dostępnych na rynku dostawców sprzętu działającego w standardzie LTE450 do przedstawienia propozycji rozwiązań.

Rzeczpospolita