PGE: Trwają prace nad pozyskaniem koncesji dla Złoczewa i Gubina

11 lipca 2017, 13:40 Alert

– 7 lipca do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi trafił uzupełniony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew”, będący elementem dokumentacji niezbędnej do uzyskania koncesji wydobywczej. Raport został przedstawiony w formie ujednoliconej, zgodnie z wytycznymi opracowania tego typu dokumentacji. Uzupełniony raport jest obszerny, złożony i wielowątkowy. W jego opracowaniu wzięli udział eksperci branżowi, niezależne podmioty, jednostki naukowe i instytucje – informuje PGE w komunikacie.

Odkrywka. Fot. PGE
Kopalnia odkrywkowa. Fot. PGE

Spółka oczekuje, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji Złoczew zostanie wydana do końca roku, a pozyskanie koncesji wydobywczej planowane jest na połowę 2018 r. W przypadku złoża Gubin, zlokalizowanego w województwie lubuskim, kontynuowane są prace mające na celu uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko.

– Węgiel brunatny stanowi podstawę polskiego systemu energetycznego ale i innych europejskich krajów, w tym Niemiec. Bogate zasoby złóż w Polsce mogą gwarantować bazę paliwową w kolejnych dekadach. Za budową nowych kompleksów wydobywczo-energetycznych opartych na węglu brunatnym przemawiają bezpieczeństwo energetyczne, przystępny koszt energii i zrównoważony wpływ na środowisko. Dlatego zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego jest jedną z trzech strategicznych opcji rozwoju Grupy PGE po 2020 r. – czytamy w komunikacie.

Realizacja któregokolwiek z przygotowywanych projektów zależeć będzie od szczegółowych rozwiązań regulacyjnych na poziomie krajowym i Unii Europejskiej oraz możliwości finansowych Grupy PGE.

PGE