PGE Ventures ze strategią dla każdego startupu

6 lutego 2020, 18:15 Alert
PGE logo
Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl

W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył się Demo Day programu Startup Spark 2.0, na którym PGE Ventures miało okazję opowiedzieć o swojej strategii inwestycyjnej dla startupów na każdym etapie rozwoju.

Startup Spark 2.0 to druga edycja programu, w którym startupy mogą liczyć na wsparcie kapitałowe i współpracę w formule wdrożeniowej z wybranymi partnerami.

W ramach wydarzenia, PGE Ventures wzięło udział w debacie na temat polskiego ekosystemu startupowego, do której zaproszono również startupy zakwalifikowane do programu oraz przedstawicieli firm i instytucji współpracujących ze startupami. W trakcie debaty, zaproszeni paneliści rozmawiali na temat możliwości usprawnienia poszczególnych elementów polskiego ekosystemu startupowego, odnosząc się do najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie i swoich własnych doświadczeń. Wskazano na potrzebę uelastycznienia procesów decyzyjnych po stronie inwestorów i zwiększonego wzajemnego zaufania podmiotów funkcjonujących w tym ekosystemie.

PGE Ventures wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom oferując ustrukturyzowane podejście do inwestycji i partnerskie relacje ze startupami. Oprócz kapitału, spółka z Grupy PGE zapewnia szeroki mentoring biznesowy dla młodych przedsiębiorców zarówno za pośrednictwem zarządzanego przez siebie funduszu, jak i funduszy satelickich utworzonych w programach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jesteśmy w Polsce jedynym takim podmiotem utworzonym w strukturach dużej grupy kapitałowej sektora energetycznego, który obecny jest na każdym etapie rozwoju startupów, oferując nie tylko kapitał, ale również biznesowy know-how i wielopoziomowe wsparcie w bieżącej działalności naszych startupów – powiedział Mateusz Głogowski, dyrektor departamentu strategii w PGE Ventures.

PGE Ventures jest w stanie wyjść na przeciw potrzebom kapitałowym startupów znajdujących się we wszystkich fazach rozwoju (od fazy zalążkowej, przez fazę wzrostu, aż do fazy ekspansji). Na potrzeby startupów znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju (tzw. faza zalążkowa) odpowiada współtworzony przez PGE Ventures fundusz Energy Research Capital powered by PGE Ventures. Fundusz ten oferuje wsparcie środkami w wysokości do 1 miliona złotych, przy łącznej jego kapitalizacji wynoszącej 40 milionów złotych. Kolejna faza życia startupów (tzw. faza wzrostu) to domena zarządzanego przez PGE Ventures funduszu inwestycyjnego utworzonego w formule FIZAN’u. Fundusz ten angażuje środki od 1 do 5 milionów złotych przy docelowej jego kapitalizacji na poziomie ok. 100 milionów złotych. Fundusz FIZAN PGE Ventures nie wyklucza inwestycji kontynuacyjnych (tzw. follow-on), dzięki którym skumulowana łączna inwestycja w jeden podmiot może wynieść ponad 5 milionów złotych. Podobną kapitalizację oferuje trzeci na mapie funduszy PGE Ventures, czyli SpeedUp Energy Innovation powered by PGE Ventures. Fundusz ten utworzony został z myślą o najbardziej rozwiniętych startupach (tzw. faza ekspansji). Tutaj startupy mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie nawet do 19 milionów złotych.

PGE Ventures