PGE wspiera edukację przyszłych specjalistów

1 września 2017, 12:30 Alert

W Siedlcach rusza nowy kierunek kształcenia techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Spółka z Grupy PGE wyposażyła nowoczesną pracownię w specjalistyczny sprzęt, m.in. kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową.

4 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach naukę rozpocznie 30 uczniów w klasie przygotowującej do zawodu „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”. Przyszli specjaliści będą mogli kształcić się w nowoczesnej pracowni odnawialnych źródeł energii (OZE). Kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, pompa ciepła oraz kocioł na biomasę, w które jest wyposażona, pozwolą uczniom nabywać praktycznych umiejętności. Nowoczesny sprzęt trafił do szkoły dzięki współpracy placówki ze spółką PGE Energia Odnawialna.

Utworzenie nowego kierunku kształcenia wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny odnawialnych źródeł energii i zbiega się z wchodzącą w życie reformą edukacji, która ma na celu odbudowanie w Polsce szkolnictwa zawodowego. Jest to doskonały przykład współpracy nauki z biznesem na rzecz wypełnienia luki kadrowej jaką obecnie obserwujemy w segmencie elektroenergetyki i ciepłownictwa – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energii Odnawialnej.

Spółka chętnie wsparła nowy kierunek kształcenia, który ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej dla potrzeb jednej z najszybciej rozwijających się branż, jaką jest energetyka odnawialna, przede wszystkim w zakresie montażu, serwisowania i eksploatacji paneli fotowoltaicznych. Współpraca ze spółką z Grupy PGE cieszy również władze samorządowe.

To bardzo ważny projekt dla Siedlec, dla naszej młodzieży i lokalnego rynku pracy. Nasze miasto będzie sięgać po nowoczesne technologie i rozwiązania proekologiczne. Nawiązanie współpracy z PGE, liderem rynku elektroenergetycznego, było dla nas naturalnym krokiem na drodze do wytwarzania energii odnawialnej na większą skalę – mówi Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica to od lat najlepsza siedlecka szkoła zawodowa zajmująca w rankingach czołowe miejsce na Mazowszu. Zawdzięcza to m.in. doskonałej kadrze nauczycielskiej oraz elastycznemu podejściu do stale zmieniającego się rynku pracy.

Absolwenci siedleckiego Technikum Elektrycznego, czyli popularnego „elektryka”, zyskają dyplom specjalisty w zakresie montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej, m.in. energetyki wodnej, słonecznej, wiatrowej i biomasowej. Zyskają także uprawnienia do podłączania, testowania i kontroli instalacji tego typu u odbiorców energii.

PGE EO