PGE wyemituje akcje, by zdobyć środki na transformację energetyczną

19 stycznia 2022, 14:30 Alert
PGE wynikowa
Wojciech Dąbrowski. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

PGE złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji planowanej nowej serii o wartości co najmniej 1,835 mld zł, co, która zapewni utrzymanie dotychczasowego udziału państwa, czyli 57,39 procent – poinformowała w środę spółka. Głównym celem emisji nowej serii akcji jest przyspieszenie transformacji firm i uwolnienie środków własnych na morską energetykę wiatrową.

PGE emituje akcje

We wtorek zarząd PGE zdecydował o emisji akcji, która ma przynieść ok. 3,2 mld zł. Zgodę na emisję musi jeszcze wydać NWZA spółki, zwołane na 7 marca 2022 roku. Zgodnie z komunikatem PGE, spółka wnioskuje o objęcie przez Skarb Państwa nie mniej niż 214 596 820 i nie więcej niż 373 952 165 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Objęcie akcji w liczbie minimalne zapewni utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym na niezmienionym poziomie – podkreśliła PGE.

Spółka wskazała, że w przypadku objęcia przez Skarb Państwa minimalnej liczby nowych akcji, wysokość wkładu pieniężnego będzie nie niższa niż 1 mld 834 mln 802 tys. 811 zł. W przypadku objęcia maksymalnej liczby akcji wkład Skarbu Państwa wyniesie co najmniej 3 mld 197 mln 291 tys. 010,75 zł.

Jak sprecyzowano, wniosek został złożony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2021 roku ws. szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2021-2022. W razie podjęcia decyzji o objęciu akcji zgodnie z wnioskiem, Prezes Rady Ministrów reprezentujący Skarb Państwa zawrze umowę inwestycyjną regulującą zasady dysponowania przez spółkę środkami pozyskanymi od Skarbu Państwa – podkreśliła PGE.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski powiedział, że głównym celem emisji nowej serii akcji jest przyspieszenie transformacji firm i uwolnienie środków własnych na morską energetykę wiatrową. – Głównym celem emisji jest uzyskanie środków, które pozwolą na przyspieszenie realizacji strategii i jednocześnie uwolnienie środków w okresie kumulacji nakładów inwestycyjnych w latach 2024-2026, w tym na wkład własny do offshore. Ten projekt będzie kosztował ok. 30 mld zł, na PGE przypada połowa, a zakładamy, że 20-procentowy wkład własny będzie wynosił właśnie ok. 3 mld zł – powiedział Dąbrowski. PGE realizuje projekt morskich farm wiatrowych w spółce z duńskim Orstedem.

PGE planuje przyspieszenie transformacji w trzech głównych obszarach: sieci dystrybucyjnych, źródeł odnawialnych i dekarbonizacji poprzez budowę źródeł niskoemisyjnych. W przypadku sieci chodzi m.in. o zwiększenie udziału linii kablowych, przyspieszenie procesu wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrost efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii. PGE planuje przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobyć środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE planuje zdobyć pieniądze na sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku, który miałby ruszyć w 2026 roku, oraz dekarbonizację ciepłownictwa poprzez budowę gazowych elektrociepłowni w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński