PGE z nagrodą za wolontariat

22 października 2019, 06:45 Alert
PGE logo
Logo PGE. Fot. BiznesAlert.pl

PGE Polska Grupa Energetyczna została nagrodzona w IX edycji plebiscytu „Pracodawca Godny Zaufania” za wieloletni program wolontariatu pracowniczego.

Celem konkursu jest wyróżnienie firm i instytucji, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

W skład Kapituły Konkursu weszli przedstawiciele instytucji pozarządowych, think-tanków i uczelni, reprezentanci: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytutu Staszica, Instytutu Biznesu, Instytutu Libertatis, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca czy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Przyznanie PGE tytułu Pracodawca Godny Zaufania w kategorii „wolontariat” to dla nas ważne wyróżnienie – podkreśla Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Wolontariat pracowniczy stał się wizytówką naszej firmy, a wolontariusze PGE to nasi najlepsi ambasadorzy. Wkładają oni dużo serca, aby w społecznościach lokalnych, których są częścią, wprowadzać trwałe pozytywne zmiany. Bardzo to doceniam i dziękuję.

Program wolontariatu pracowniczego powstał w Grupie PGE 6 lat temu i dynamicznie się rozwija. Przez ten czas ponad 840 pracowników – wolontariuszy PGE zrealizowało 266 autorskich projektów w całej Polsce. Pracownicy PGE docierają do różnych środowisk: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, samotnych matek oraz najuboższych. W zeszłym roku program dotarł do prawie 43 000 beneficjentów.

Oprócz programu Wolontariatu Pracowniczego PGE, pracownicy włączają się także w akcje proekologiczne. Jedną z nich są „Lasy pełne energii”, którą PGE realizuje z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych. Pracownicy wraz z rodzinami, a także dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej, harcerzy i lokalnych społeczności, przez ostatnie 19 lat posadzili blisko 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania PGE Polska Grupa Energetyczna otrzymała po raz pierwszy. Tegoroczny plebiscyt odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

PGE od dwóch lat jest także branżowym liderem społecznej odpowiedzialności według Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Polska Grupa Energetyczna