PGE z umową kredytową na ponad 4 mld złotych

17 września 2018, 12:32 Alert

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę kredytową z międzynarodowym konsorcjum czterech banków. Łączna wysokość czteroletniego kredytu odnawialnego wynosi 4,1 mld zł.

fot. PGE

Środki z kredytu trafią m.in. na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego Grupy PGE zaplanowanego na lata 2016-2020, obejmującego rozwój i modernizacje aktywów wytwórczych, ciepłowniczych oraz dystrybucyjnych. Zostaną one również wykorzystane do refinansowania zobowiązań finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej i spółek z Grupy. Umowa pomiędzy PGE a bankami została podpisana 17 września.

W konsorcjum banków, które udzieli spółce kredytu, znalazły się: Santander Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. oraz MUFG Bank (Europe) N.V.

Grupę PGE nadal stać na finansowanie swoich wydatków w istotnej części z działalności bieżącej, czyli przychodów ze sprzedaży o relatywnie stabilnej strukturze. Aktualnie realizowany program inwestycyjny na lata 2016-2020 o wartości 34 mld zł wymagał jednak również zewnętrznego finansowania. Dzisiejsza umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków, a także szereg innych projektów zainicjowanych na polskim rynku finansowym, pokazują, że Grupa PGE postrzegana jest jako wiarygodny i solidny partner – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarządzanie kosztem finansowania i to się udaje. Pozyskujemy finansowanie w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również w formie finansowania preferencyjnego – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. finansowych.

Dobierając instrumenty finansowe kierujemy się warunkami rynkowymi, w szczególności ceną, płynnością i terminami płatności. Priorytetem dla nas jest oczywiście koszt finansowania, ale również potrzebne są atrakcyjne terminy płatności – dodaje Emil Wojtowicz.

Grupa PGE realizuje inwestycje w segmencie dystrybucji, prowadzi także liczne projekty modernizacyjne, które przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisyjności jej jednostek wytwórczych. PGE inwestuje również w efektywne aktywa kogeneracyjne – w 2017 r. oddano do użytku blok gazowo-parowy o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów, finalizowane są również prace w Elektrociepłowni Rzeszów, gdzie powstaje Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Grupa przygotowuje się także do wybudowania ponad 1000 MW nowych mocy w gazie.

PKO Bank Polski jako największy krajowy bank dla korporacji i biznesu, wspiera znaczące dla polskiej gospodarki przedsięwzięcia inwestycyjne. Dla naszych klientów angażujemy najlepszych specjalistów w zakresie finansowania inwestycji, handlu i kapitału obrotowego. Współpraca z PGE Polską Grupą Energetyczną to już kolejna umowa, w której PKO Bank Polski wraz z konsorcjum banków wspiera także rozwój polskiej energetyki – mówi Jakub Papierski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Polska Grupa Energetyczna