PGE z wyróżnieniem w rankingu „Transparentna spółka”

24 maja 2019, 16:30 Alert
PGE Logo

Wyróżnienia „Parkietu” zostały przyznane po raz trzeci firmom notowanym na warszawskiej giełdzie, które w sposób najbardziej otwarty prezentują opinii społecznej informacje na temat swojej działalności.

Dla inwestora długoterminowego istotną sprawą jest jakość dialogu i relacje z regulatorami rynkowymi, lokalnymi społecznościami czy pracownikami. Równowaga w tym obszarze, rozumiana też jako stabilność, jest podstawowym czynnikiem sukcesu w długim terminie, który jest istotny dla spółek infrastrukturalnych. W przypadku Grupy PGE konsekwentna, otwarta i świadoma komunikacja przyczyniła się do sukcesu pierwszej w Polsce emisji obligacji przez przedsiębiorstwo produkcyjne o 10-letnim horyzoncie inwestycyjnym na bardzo dobrych warunkach – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Transparentność to połączenie wszystkich dostępnych kanałów komunikacji. W dobie powszechnego dostępu do internetu i mediów społecznościowych informacja z lokalnej prasy czy specjalistycznej konferencji błyskawicznie może stać się wiadomością dnia. Kluczem jest więc budowa odpowiednich postaw i przepływu informacji, czyli odpowiedzialność za dialog z otoczeniem, reprezentowanym przez wielu interesariuszy – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. finansowych.

Zestawienie opracowane przez redakcję „Parkietu” we współpracy z Instytutem Rachunkowości i Podatków zostało oparte na wynikach badania ankietowego, w którym uczestniczyły spółki notowane na giełdzie. W badaniu podejmowano kwestie sprawozdawczości finansowej i raportowania, a także relacji inwestorskich i zasad ładu korporacyjnego.

PGE