PGE zapowiada szereg inwestycji, m.in. w offshore i magazyny energii

10 września 2021, 11:45 Alert
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Fot. BiznesAlert.pl
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Fot. BiznesAlert.pl

Podczas rozmów kuluarowych na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski zapowiedział szereg inwestycji, m.in. w offshore i magazyny energii.

Inwestycje PGE

PGE podtrzymuje plan 5-5,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2021 roku – poinformował prezes spółki Wojciech Dąbrowski. – Inwestycje przebiegają zgodnie z harmonogramem, żaden projekt nie jest zagrożony. Nasza największa inwestycja w tej chwili to budowa bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra – wszystko idzie tam zgodnie z planem – powiedział.

Zgodnie z harmonogramem realizowana jest też inwestycja w Elektrociepłowni Czechnica, gdzie planowana jest zmiana paliwa z węgla na gaz ziemny. – Plan realizacji 5-5,5 mld nakładów inwestycyjnych w tym roku jest cały czas aktualny” – podsumował prezes. Pod koniec maja dyrektor Pionu Finansów Piotr Sudoł poinformował, że Polska Grupa Energetyczna może zrealizować 5-5,5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2021 roku.

Magazyny energii

– Jesienią ubiegłego roku uruchomiliśmy w Rzepedzi pierwszy modułowy magazyn energii w Polsce, wspólnie z Teslą. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu magazynu o mocy 200 MW nad morzem. To może być nasz drugi projekt magazynowy, ale pod warunkiem otrzymania dotacji – powiedział Dąbrowski. Wyjaśnił, że na razie brak jest bowiem rozwiązań regulacyjnych, które sprawiłyby, że inwestowanie w magazyny będzie opłacalne. Technologia jest jeszcze kosztowna, a używane baterie ulegają degradacji. – Pracuje się nad nowymi technologiami w magazynowaniu i w tym też widzimy swoja szansę na przyszłość – dodał prezes. – Przystępujemy do wewnętrznej dyskusji w Grupie PGE, jakie zaproponować rozwiązania legislacyjne, które w przyszłości pozwolą, by magazyny energii mogły być powszechnie stosowane przez grupy energetyczne. Oczywiście musimy to zrobić we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – wskazał także Dąbrowski.

W grudniu 2020 roku Polska Grupa Energetyczna uruchomiła pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów Powerpack Tesla w Rzepedzi w województwie podkarpackim. Moc instalacji to ok. 2,1 MW a pojemność to 4,2 MWh.

Offshore

– Pierwszy etap – 2,5 GW – będziemy realizowali wspólnie z duńskim Orstedem. Kolejny 1 GW zobaczymy jeszcze z kim, może sami. Jesteśmy otwarci na współpracę w tym zakresie ze wszystkimi spółkami Skarbu Państwa, również z innymi potencjalnymi partnerami – powiedział Dąbrowski.

Z pierwszej inwestycji PGE i Orsted na Bałtyku popłynie energia elektryczna w 2026 roku Koszt budowy 2,5 GW realizowanych w ramach tej współpracy to ok. 30-40 mld zł. – Zakładamy, że pozyskamy kompetencje realizując pierwszy etap z duńskim partnerem. Kolejny 1 GW rozpoczniemy w latach 2027-2028. Natomiast realizacja inwestycji opartych na nowych pozwoleniach odbywać się będzie za ok. 10 lat – wskazał prezes. – Złożymy wnioski na taką liczbę koncesji, by zapewnić zakładaną moc farm wiatrowych. Zwracam uwagę na postęp technologiczny, który pozwala z mniejszego niż dotychczas obszaru uzyskać w przyszłości wyższą moc – dodał Dąbrowski. Podkreślił też, że z badań wietrzności wynika, że współczynnik wykorzystania mocy dla morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku szacuje się na około 50 procent. Oznacza to, że morskie farmy wiatrowe są najbardziej wydajnym źródłem energii wśród technologii odnawialnych. W rzeczywistości morskie farmy wiatrowe będą pracować z obciążeniem porównywalnym do elektrowni węglowych.

ISBNews/Michał Perzyński