PGE porozumiała się ze związkowcami

15 stycznia 2021, 16:15 Alert
Logo PGE BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

PGE  z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, który reprezentuje 64 związki zawodowe, ustaliło kwestie dotyczące etatyzacji w Grupie Kapitałowej PGE.

W podpisanym 14 stycznia 2021 roku dokumencie uzgodniono, że poszczególni pracodawcy z PGE, tj. spółki i oddziały, zweryfikują we współpracy ze stroną społeczną stan realizacji etatyzacji na dzień 31 grudnia 2020 roku. Ponadto, Pracodawcy uzgodnią zezwiązkami zawodowymi – członkami Komitetu Protestacyjno-Strajkowego GK PGE poziom etatyzacji na lata 2021-2022.

PGE podaje, że pozostałe postulaty Związków Zawodowych (z wyłączeniem postulatów płacowych niezrealizowanych w 2020 roku) zgłoszonych w ramach sporów zbiorowych będą uzgadniane pomiędzy Pracodawcami a Związkami Zawodowymi – członkami Komitetu Protestacyjno-Strajkowego GK PGE w terminie do dnia 5 lutego 2021 roku.

W przypadku nieuzgodnienia obszarów, o których mowa powyżej do 5 lutego 2021 roku. Pracodawcy i Związki Zawodowe kontynuować będą uzgodnienia przy udziale Zarządów Linii Biznesowych i Zarządu PGE w terminie do dnia 19 lutego 2021 roku – czytamy w komunikacie PGE.

Ustalono również, że w dniu 18 stycznia 2021 roku, podjęte zostaną w siedzibie PGE rozmowy w sprawie porozumień płacowych niezrealizowanych w 2020 roku.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki

Pół miliarda złotych rocznie albo strajk. PGE ostrzega przed paraliżem przez związki zawodowe