PGG zainwestuje ok. 750 mln zł w modernizację zakładów przeróbczych

21 listopada 2017, 15:45 Alert
górnictwo kopalnia
fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Do 2030 r. Polska Grupa Górnicza (PGG) zainwestuje ok. 750 mln zł w modernizację zakładów przeróbki i wzbogacania węgla.

Efektem ma być poprawa jakości surowca i dostosowanie oferty produktowej do oczekiwań rynku. Wzrośnie m.in. produkcja tzw. ekogoroszku.

Plany spółki w tym zakresie przedstawił prezes PGG Tomasz Rogala podczas odbywającego się od poniedziałku w Krakowie IV Polskiego Kongresu Górniczego. Prezes podkreślił, że obok inwestycji w nowy sprzęt, unowocześnienie zakładów przeróbczych należy do priorytetowych przedsięwzięć Grupy, będącej największym producentem węgla kamiennego w UE.

Analizy rynkowe potwierdzają potrzebę zwiększenia produkcji tzw. paliw kwalifikowanych, w tym ekogroszków stosowanych do ogrzewania domów i mieszkań. Popyt na te gatunki będzie rosnąć także w związku z wdrażaniem samorządowych uchwał antysmogowych, które wyeliminowały z rynku paliwa najbardziej przyczyniające się do powstawania smogu.

Jak poinformował prezes PGG, modernizacja zakładów przeróbczych w perspektywie kilku lat pozwoli Grupie na znaczące zwiększenie produkcji tego typu paliw, w tym ekogorszków Retopal i Pieklorz. Ten drugi produkt ma być wytwarzany m.in. w Ruchu Chwałowice, będącym częścią rybnickiej kopalni ROW – zakład przeróbczy tej kopalni czeka kompleksowa modernizacja.

Inwestycje obejmą też zakład przeróbczy kopalni Piast-Ziemowit, gdzie powstanie centrum logistyczno-dystrybucyjne paliw kwalifikowanych; kopalnia ma również zwiększyć produkcję tzw. sortymentów średnich, poszukiwanych na rynku komunalno-bytowym. Natomiast w ramach modernizacji przeróbki kopalni Mysłowice-Wesoła uruchomiona będzie instalacja do tworzenia mieszanek węgla z kopalń PGG, co ma uczynić ofertę firmy bardziej elastyczną.

Rogala podkreślił, że strategicznym wyzwaniem wynikającym z programu rozwoju spółki jest poprawa efektywności pozyskiwania węgla. Jak mówił, filarami rozwoju PGG mają być: nowoczesny sprzęt, kompetencje pracowników, jakość produktu oraz selektywna eksploatacja, czyli wydobycie z najbardziej opłacalnych miejsc, także z zastosowaniem nowatorskich technologii.
Zgodnie z tą strategią, produkcja ma opierać się przede wszystkim o pokłady zawierające wysokiej jakości węgiel. Aby gospodarka złożem była racjonalna i efektywna, bezpieczne wydobycie ma być prowadzone również z filarów ochronnych i parcel o nieregularnych kształtach systemami chodników eksploatacyjnych; dotąd preferowano przede wszystkim system ścianowy. PGG chce rozpoznawać złoża nowoczesnymi metodami, z wykorzystaniem tzw. geotomografii sejsmicznej – otworów kierunkowych oraz prześwietleń geofizycznych. Tylko do końca 2020 r. PGG wyda na takie działania ok. 50 mln zł.

Ponad pół miliarda zł w latach 2018-2020 ma natomiast kosztować nowoczesny sprzęt. Stopniowa standaryzacja parametrów technicznych maszyn i urządzeń w poszczególnych kopalniach ma w efekcie przyczynić się do ograniczenia kosztów produkcji i lepszego wykorzystania majątku. Spółka chce zamawiać sprzęt w ramach tzw. postępowań zagregowanych (np. dla większej grupy kopalń), by unowocześniany park maszynowy był bardziej spójny i uniwersalny niż dotąd. PGG chce także postawić na rozwój systemów monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń.

Wzmocnieniu kadr i kompetencji służy m.in. porozumienie z Głównym Instytutem Górnictwa dotyczące studiów doktoranckich dla kadry inżynieryjno-technicznej. To pierwsze tego typu studia w branży górniczej w Polsce. W ramach tej współpracy 20 inżynierów z PGG otworzyło przewody doktorskie; efekty ich badań mają być wdrożone w kopalniach. We współpracy z Politechniką Śląską Grupa prowadzi program stypendialny dla studentów, dający gwarancję zatrudnienia. Natomiast we współpracy z PZU Lab PGG wprowadziła program tzw. mapowania punktów krytycznych i wypracowania metod zarządczych w zakresie wczesnego reagowania. Do końca 2020 r. na kształcenie pracowników Grupa zamierza wydać 20 mln zł.

Polska Grupa Górnicza

PGG to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, z potencjałem produkcji powyżej 30 mln ton węgla rocznie. Spółka zatrudnia ok. 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach. Zgodnie z ogłoszoną wiosną tego roku strategią, do 2030 r. firma chce wydawać średnio na inwestycje ok. 1,7 mld zł rocznie. Wartość wskaźnika EBITDA ma wzrosnąć z ok. 1,7 md zł obecnie do ok. 2,8 mld zł w roku 2030. Jak podał w poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski, w tym roku PGG wypracuje ok. 200 mln zł zysku netto; w przyszłym roku prognozowany zysk ma przekroczyć 500 mln zł.

Polska Agencja Prasowa