PGG zakończy produkcję w nierentownym Ruchu Śląsk

8 grudnia 2017, 12:45 Alert

Zatrudniający ponad tysiąc osób Ruch Śląsk, czyli rudzka część katowickiej kopalni Wujek, do końca grudnia zakończy wydobycie węgla. W styczniu jego majątek trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) – poinformował prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Ruch Śląsk zostanir przekazany do SRK

Przekazanie do spółki restrukturyzacyjnej kopalni, która w minionych latach przynosiła straty, do końca 2017 r. było anonsowane jeszcze przed dokonanym wiosną tego roku włączeniem kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy zabiegali jednak o wydłużenie czasu działania kopalni lub np. połączenie jej z pobliską kopalnią Ruda. Przed kilkoma dniami przedstawiciele PGG informowali, że nie zapadły ostateczne decyzje w sprawie Ruchu Śląsk. W piątek prezes PGG podał, że kopalnia zakończy wydobycie w grudniu tego roku.
„Kończymy produkcję na Ruchu Śląsk w grudniu, a techniczne przekazanie obiektu (do SRK – PAP) to styczeń” – powiedział w piątek prezes w porannej rozmowie na antenie regionalnego Radia Piekary. „Nic się nie zmienia, 1 styczeń” – mówił prezes, pytany o termin przekazania rudzkiej kopalni do spółki restrukturyzacyjnej.

Co z pracownikami?

Ruch Śląsk zatrudnia ok. 1080 osób, część pracowników już wcześniej została przeniesiona do pracy w innych miejscach. Cała kopalnia Wujek, której częścią jest Ruch Śląsk, zatrudnia ponad 2,4 tys. osób. Wraz z majątkiem przeznaczonego do likwidacji ruchu, do SRK będzie mogła przejść grupa pracowników, uprawnionych do skorzystania z przewidzianych tzw. ustawą górniczą osłon socjalnych: urlopów górniczych lub jednorazowych odpraw pieniężnych. Liczba odchodzących nie jest na razie znana.

Rogala potwierdził także w piątek wcześniejsze informacje, że katowicka kopalnia Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń „na przestrzeni pierwszego kwartału” przyszłego roku. Dokładna data będzie wynikała z terminu sczerpania eksploatowanego jeszcze w tej kopalni węgla. Pozostałe złoża Wieczorka – jak informowano wcześniej – będą eksploatowane z wykorzystaniem sąsiedniej kopalni Murcki-Staszic, z którą Wieczorek ma już podziemne połączenie.

Przekształcanie PGG w spółkę akcyjną

Pytany o finalizowane obecnie przygotowania do przekształcenia PGG ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, prezes potwierdził, że jest to także jeden z etapów, prowadzących firmę w kierunku przyszłego debiutu giełdowego. Nie sprecyzował jednak daty potencjalnego wejścia na giełdę; wcześniej minister energii Krzysztof Tchórzewski anonsował, że mogłoby to nastąpić po zakończeniu restrukturyzacji, w perspektywie pięciu lat.
Według Rogali przekształcenie w spółkę akcyjną, które ma nastąpić na przełomie lat 2017/2018, to – jak mówił – „jeden z kamieni milowych” wiodących PGG do giełdy. Zapowiedział, że Grupa przyjmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, by – tłumaczył – „zunifikować się” ze swoimi udziałowcami, którymi są m.in. spółki należące do wiodących grup energetycznych.

Oczekiwania a wyniki PGG

Prezes PGG nie skomentował podanych niedawno przez ministra energii prognoz, zgodnie z którymi PGG wypracuje w tym roku ok. 200 mln zł zysku, a w przyszłym roku zysk może przekroczyć pół miliarda złotych. Rogala zapewnił, że zarząd spółki robi wszystko, by firma zamknęła rok jak najlepszym wynikiem. Przypomniał, że w 2015 r. aktywa obecnej PGG, czyli Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy, przyniosły łącznie 1,3 mld zł strat. Jak mówił, w pierwszym roku restrukturyzacji stratę ograniczono do ok. 300 mln zł, a w drugim roku – 2017 – firma osiągnie zysk.

Komentując barbórkową wypowiedź ministra energii, który w Rudzie Śląskiej mówił m.in. o działaniach samorządów ograniczających rozwój górnictwa np. poprzez zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego, Rogala przyznał, że również PGG ma tego typu doświadczenia. Chodzi np. o wskazywanie przez gminy terenów, gdzie nie można prowadzić eksploatacji węgla, gdzie wydobycie musi być ograniczone, lub wprowadzane są ograniczenia w postaci takiej kategorii szkód górniczych, która w praktyce wyklucza opłacalną eksploatację. Jako przykład prezes wymienił gminę Imielin. Podkreślał, że aby zapewnić węgiel na potrzeby energetyki, górnictwo musi inwestować i udostępniać nowe zasoby węgla.

Rogala nie podał, jaka będzie ostateczna wielkość tegorocznego wydobycia węgla w kopalniach PGG. Na początku roku plan zakładał produkcję powyżej 32 mln ton, w ostatnim czasie przedstawiciele grupy mówili o ok. 30 mln ton. Prezes przypomniał, że obecnie PGG ma o 7 mln ton mniejsze zdolności wydobywcze niż pięć lat temu. Aby sprostać zapotrzebowaniu na węgiel, firma przygotowuje i uruchamia nowe fronty wydobywcze.

Polska Agencja Prasowa