PGNiG poprawia wyniki finansowe i zwiększa dywersyfikację importu gazu

30 sierpnia 2018, 06:45 Alert
PGNiG
fot. PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG po raz kolejny poprawiła wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2018 r. wyniosły 20,89 mld zł, EBITDA – 4,3 mld zł a zysk netto – 2,27 mld zł. Grupa zwiększyła dywersyfikację importu, przede wszystkim dzięki dostawom LNG.

W I półroczu 2018 r. GK PGNiG zwiększyła przychody ze sprzedaży o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku do 20,89 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 3 proc. i wyniósł 4,3 mld zł a zysk netto wzrósł o 8 proc., do 2,27 mld złotych.

GK PGNiG o ponad 50 proc. zwiększyła wolumen importu LNG. W I półroczu 2018 r. gaz skroplony stanowił 18 proc. dostaw z zagranicy, podczas gdy rok wcześniej 13 proc. Udział dostaw z kierunku wschodniego spadł z 80 do 77 proc. r/r.

Wybrane dane 2Q 2018 2Q 2017 Różnica 1H 2018 1H 2017 Różnica
Skonsolidowane przychody 7 639 7 165 6,6% 20 886 18 817 11,0%
Skonsolidowany wynik EBITDA, w tym: 1 626 1 408 15,5% 4 300 4 177 2,9%
Poszukiwanie i Wydobycie 1 187 863 37,5% 2 567 2 239 14,6%
Obrót i Magazynowanie -208 -269 -22,7% -29 89
Dystrybucja 621 691 -10,1% 1 384 1 383 0,1%
Wytwarzanie 65 171 -62,0% 466 580 -19,7%
Skonsolidowany wynik EBIT 969 768 26,2% 2 974 2 842 4,6%
Skonsolidowany wynik netto 704 499 41,1% 2 270 2 098 8,2%

– Wyniki GK PGNiG w pierwszej połowie roku dają powody do zadowolenia. Mimo nietypowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła o 8 proc., co jest m.in. zasługą szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy elektrowni elektrociepłowni opalanych gazem. Największy wpływ na wynik Grupy miały jednak rosnące ceny ropy i gazu na światowych rynkach, które w przypadku segmentu Obrót i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego wzrostu kosztów. Z drugiej strony jednak wysokie ceny surowców przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Dzięki rosnącym dostawom LNG z powodzeniem dywersyfikujemy również kierunki dostaw gazu, co jest jednym z celów strategii Grupy i wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodał.

W samym II kwartale 2018 r. GK PGNiG zwiększyła przychody ze sprzedaży o 7 proc. r/r do 7,64 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 16 proc. i wyniósł 1,63 mld zł, a zysk netto wzrósł aż o 41 proc. do 0,7 mld złotych.

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu w II kwartale wzrosły r/r o 30 proc. do 1,68 mld zł. Jak informuje PGNiG, to przede wszystkim konsekwencja rosnących cen ropy i gazu na światowych rynkach. Średnia kwartalna cena ropy, wyrażona w złotych, była w tym okresie aż o 39 proc. wyższa niż przed rokiem. Z kolei średnia kwartalna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła 94,39 zł (za MWh) – o ponad 28 proc. więcej niż w II kwartale 2017 roku.

Segment poprawił również wyniki operacyjne: wydobycie gazu r/r wzrosło o ok. 3 proc. – do 1,07 mld m sześc., a ropy o 20 proc. – do 324 tys. ton.

Obrót i Magazynowanie

Segment zwiększył w II kwartale przychody o 11 proc. r/r, do 5,56 mld zł, co według PGniG jest efektem wyższej średniej ceny sprzedaży gazu. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne segmentu, przede spółka tłumaczy wyższymi cenami pozyskania gazu, a to jest konsekwencją rosnących notowań węglowodorów na światowych rynkach. W II kwartale 2018 r. koszty wyniosły 5,77 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 9 procent.

Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu dostarczonego do rafinerii i petrochemii, o blisko 19 proc., oraz elektrowni i elektrociepłowni – o prawie 31 proc.

Grupa zwraca uwagę na dynamiczny wzrost sprzedaży spółki PST (PGNiG Supply & Trading), która – oprócz tradingu na rynkach giełdowych – dostarcza także gaz i energię elektryczną do odbiorców detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. W II kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld m sześc. gazu – niemal o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Szybko rosły przychody segmentu ze sprzedaży energii elektrycznej. W II kwartale wyniosły one 0,47 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

W II kwartale 2018 r. GK PGNiG zwiększyła import gazu, który wyniósł 3,42 mld m sześc. i był o około 3 proc. wyższy niż przed rokiem. Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica.

Dystrybucja

Grupa podkreśla, że mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej utrzymany został poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja (niewielki spadek na poziomie 1 proc. r/r, do 1,14 mld zł). Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy o 12 procent.

Wytwarzanie

Wysokie temperatury przełożyły się także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła był mniejszy niż przed rokiem o 35 proc. (4,43 PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28 proc., do 172 mln zł. W przypadku energii elektrycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było obniżenie przychodów do 112 mln zł, a więc o 5 proc. mniej niż w II kw. 2017 r. Ogółem przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 15 procent.

Polska Agncja Prasowa/CIRE.PL