Przepływ fizyczny gazu w kierunku Polski na punkcie wejścia Mallnow