font_preload
PL / EN
Alert PAP 27 czerwca, 2019 godz. 13:00   
REDAKCJA

PGNiG wypłaci 0,18 złotych dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

PGNiG / fot. BiznesAlert.pl PGNiG / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Walne zgromadzenie PGNiG zgodziło się z rekomendacją zarządu, by zysku osiągniętego w 2018 roku dywidenda na akcję wynosiła 0,18 zł, co oznacza, że po wypłaceniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 0,11 zł na jedną akcję.

Łącznie na dywidendę za 2018 rok trafi 1,04 mld zł. Pod koniec października 2018 roku zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok. Oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy, na dywidendę trafi jeszcze 635,6 mln zł, co daje 0,11 zł dywidendy na jedną akcję. W 2018 roku skonsolidowany zysk netto PGNiG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 3,2 mld zł wobec 2,9 mld zł przed rokiem.

Z zysku za 2017 rok PGNiG nie wypłaciło dywidendy. Zgodnie z propozycją Skarbu Państwa, zysk w wysokości 2,034 mld zł został przeznaczony na kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu. Wcześniej zarząd PGNiG rekomendował wypłatę 866,7 mln zł dywidendy za 2017 rok, czyli 0,15 zł na akcję.

Strategia grupy PGNiG na lata 2017-2022 przewiduje wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy.

Polska Agencja Prasowa