Kierunki i wolumeny transgranicznego przepływu gazu w Europie w 2020 roku. Dane ACER. Zrzut ekranu: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Kierunki i wolumeny transgranicznego przepływu gazu w Europie w 2020 roku. Dane ACER. Zrzut ekranu: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl