PGNiG podpisało dwie umowy długoterminowe na dostawy LNG z USA