PGNiG jeszcze nie wie jak unijny plan przełoży się na spadek zużycia gazu w Polsce

27 lipca 2022, 07:00 Alert

Na ten moment nie znamy środków, jakie miałyby być przyjmowane na poziomie krajowym w celu realizacji porozumienia UE ws. gazu – poinformowało PAP biuro prasowe PGNiG. Zapewniło, że spółka podejmuje stosowne działania, by zabezpieczyć odpowiednie wolumeny gazu dla odbiorców krajowych.

Fot. PGNiG

PGNiG o porozumieniu ws. oszczędzania gazu

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy energii osiągnęli we wtorek porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Zakłada ono dobrowolne ograniczenie popytu na ten surowiec o 15 procent między 1 sierpnia tego roku a 31 marca przyszłego roku. Rozporządzenie Rady UE przewiduje również możliwość uruchomienia „stanu ostrzegawczego” dotyczącego bezpieczeństwa dostaw; w takim wypadku zmniejszenie zapotrzebowania na gaz stałoby się obowiązkowe.

PGNiG poproszone o komentarz do porozumienia UE przekazało, że rozporządzenie ws. ograniczenia zużycia gazu zostało skierowane do poszczególnych państw członkowskich UE, „na ten moment spółka nie zna środków, jakie miałyby być przyjmowane na poziomie krajowym w celu jego realizacji”.

Spółka podkreśliła, że w interesie Polski, jak i całej Unii jest maksymalizowanie wszelkich dostaw gazu na rynki krajowe. – Dlatego też PGNiG SA prowadzi stały monitoring sytuacji w Polsce oraz na rynkach europejskich i światowych w zakresie dostępności paliwa gazowego. Spółka podejmuje stosowne działania potrzebne do zabezpieczania odpowiednich wolumenów gazu dla odbiorców krajowych – zapewniono. Podkreślono, że obecnie wszyscy odbiorcy gazu GK PGNiG otrzymują gaz zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

– W związku z trwającym kryzysem energetycznym w Europie PGNiG S.A. podjęła szereg działań wzmacniających bezpieczeństwo dostaw gazu, m.in. intensyfikując import skroplonego gazu ziemnego, przyspieszając proces zatłaczania magazynów gazu, dzięki czemu są one obecnie zatłoczone w 99 procent, jak również rezerwując odpowiednie przepustowości gazociągów umożliwiających przesył gazu z zagranicy, w tym w uruchomionym w maju gazociągu Polska-Litwa. Ponadto uruchomienie gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę, przez Danię, ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a także połączenia gazowego Polska-Słowacja, otworzy nowe kierunki dostaw gazu do Polski – poinformowała spółka.

W uzgodnionym we wtorek porozumieniu kraje UE zdecydowały o „pewnych zwolnieniach” i możliwości wystąpienia o odstępstwo od obowiązkowego celu redukcyjnego, aby odzwierciedlić szczególną sytuację państw członkowskich. Rada UE zgodziła się m.in., by państwa członkowskie, które nie są połączone z sieciami gazowymi innych państw członkowskich, były zwolnione z obowiązkowych redukcji gazu, ponieważ nie byłyby w stanie uwolnić znacznych ilości gazu rurociągowego na rzecz innych państw członkowskich. Państwa członkowskie, których sieci elektroenergetyczne nie są zsynchronizowane z europejskim systemem elektroenergetycznym i są w dużym stopniu uzależnione od gazu do produkcji energii elektrycznej, również są zwolnione, aby uniknąć ryzyka kryzysu dostaw energii elektrycznej.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński

PGNiG zwiększy pojemność magazynów gazu o 800 mln metrów sześciennych