Spółka-córka PGNiG została nowym członkiem TGE

3 września 2018, 10:30 Alert
PGNiG LNG Londyn
Ekipa PGNiG Supply&Trading oraz prezes PGNiG na otwarciu biura w Londynie. Fot. PGNiG

Spółka PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) uzyskała status członka Towarowej Giełdy Energii w zakresie Rynku Towarów Giełdowych – poinformowała TGE.

PGNiG Supply & Trading GmbH (PST) to spółka należąca o Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. PST uczestniczy w detalicznym i hurtowym rynku gazu i energii elektrycznej w Europie Zachodniej. Siedziba spółki mieści się w Monachium. W 2017 roku PST otworzyła oddział w Londynie, który jest głównym ośrodkiem handlowym dla Grupy PGNiG w zakresie krótko- i średnioterminowych kontraktów na gaz skroplony LNG.

Rozpoczęcie działalności na TGE wiąże się ze spełnieniem wymogów, które nakłada ustawa o giełdach towarowych oraz wewnętrzne regulacje TGE. Jednym z tych wymogów jest właśnie uzyskanie statusu członka Towarowej Giełdy Energii. Oprócz tego wymagane jest posiadanie zezwolenia KNF na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, lub posiadanie zezwolenia KNF na działalność maklerską, lub posiadanie umowy o rozliczanie transakcji z towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim będącym członkiem IRGiT. Ponad to spółka musi zatrudniać przynajmniej jedną osobę reprezentującą członka giełdy w transakcjach giełdowych, posiadającej status maklera giełdowego. Konieczne jest również spełnianie wymagań w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na poszczególnych rynkach, określonych w regulaminie RTG lub przez IRGiT.

Rozliczeń i rozrachunków transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE dokonuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych. Stosowany przez IRGiT system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu członkowi Izby w przypadku niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku. Obecnie grono członków Towarowej Giełdy Energii liczy 76 podmiotów.

Towarowa Giełda Energii