PGNiG chce oszczędzać energię przy wydobyciu węglowodorów

17 kwietnia 2020, 17:00 Alert
fot. PGNiG Odolanów
fot. PGNiG Odolanów

PGNiG uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE). Ten element przyczyni się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia kosztów zużycia energii oraz mniejszego oddziaływania na środowisko – informuje spółka.

Kontrolowane gospodarowanie energią

– Posiadając certyfikację dla Systemu Zarządzania Energią, nie tylko realizujemy obowiązek ustawowy. Mądre zarządzanie energią w całym procesie produkcji węglowodorów ma zasadnicze znaczenie dla finansów spółki i środowiska naturalnego, z którego zasobów korzystamy. Mamy gwarancję, że proces gospodarowania energią jest procesem kontrolowanym – skomentował Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG.

W trakcie audytów certyfikujących spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego SZE według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy Centrali PGNiG oraz jej oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość zademonstrowania praktycznych przypadków zastosowania i funkcjonowania udokumentowanych procedur SZE, m.in. w procesie planowania energetycznego, przeprowadzali przeglądy energetyczne, określali wskaźniki wyniku energetycznego, cele i zadania.

PGNiG podało, że uzyskanie certyfikatu oznacza zwolnienie spółki z obowiązku przeprowadzania co cztery lata audytów energetycznych przedsiębiorstwa. SZE przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. To dodatkowy element wypełnienia obowiązku ustawowego przez sprzedawcę gazu ziemnego i energii elektrycznej, którym jest PGNiG.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Gazprom obniża prognozę przychodów przez przegraną z PGNiG