PGNiG chce oszczędzać energię przy wydobyciu węglowodorów

17 kwietnia 2020, 17:00 Alert

PGNiG uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE). Ten element przyczyni się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia kosztów zużycia energii oraz mniejszego oddziaływania na środowisko – informuje spółka.

fot. PGNiG Odolanów

Kontrolowane gospodarowanie energią

– Posiadając certyfikację dla Systemu Zarządzania Energią, nie tylko realizujemy obowiązek ustawowy. Mądre zarządzanie energią w całym procesie produkcji węglowodorów ma zasadnicze znaczenie dla finansów spółki i środowiska naturalnego, z którego zasobów korzystamy. Mamy gwarancję, że proces gospodarowania energią jest procesem kontrolowanym – skomentował Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG.

W trakcie audytów certyfikujących spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego SZE według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy Centrali PGNiG oraz jej oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość zademonstrowania praktycznych przypadków zastosowania i funkcjonowania udokumentowanych procedur SZE, m.in. w procesie planowania energetycznego, przeprowadzali przeglądy energetyczne, określali wskaźniki wyniku energetycznego, cele i zadania.

PGNiG podało, że uzyskanie certyfikatu oznacza zwolnienie spółki z obowiązku przeprowadzania co cztery lata audytów energetycznych przedsiębiorstwa. SZE przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. To dodatkowy element wypełnienia obowiązku ustawowego przez sprzedawcę gazu ziemnego i energii elektrycznej, którym jest PGNiG.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Gazprom obniża prognozę przychodów przez przegraną z PGNiG