PGNiG Termika SA poszukuje innowacyjnych rozwiązań w energetyce

3 marca 2016, 12:00 Alert

PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa ogłaszają nabór w ramach otwartych innowacji na rozwiązania adekwatne do wyzwań technologicznych i środowiskowych dla PGNiG TERMIKA SA.

Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej wpisują się w agendę wyzwań technologicznych i środowiskowych PGNiG TERMIKA SA, a których rozwiązania są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki i zrównoważone w zakresie oferowanej propozycji wartości.

Nabór skierowany jest w szczególności do start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę na co najmniej 7. Poziomie Gotowości Technologicznej (7 Technology Readiness Level – 7 TRL), tj. takim, który uzasadnia możliwość przeprowadzenia demonstracji i pilotażu oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych PGNiG TERMIKA SA w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Termin zgłaszania propozycji rozwiązań zgodnych z zaprezentowaną tematyką upływa 1 kwietnia 2016 r.

PGNiG TERMIKA SA poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne Spółki związane z poniższymi obszarami:

  • Zmniejszenie emisji substancji powstających w procesach spalania do powietrza i środowiska;
  • Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury;
  • Monitoring online sieci ciepłowniczych – inteligentne opomiarowanie i oprogramowanie do prognozowania zapotrzebowania na ciepło;
  • Efektywne sposoby zagospodarowania produktów odpadowych z procesu spalania, w szczególności popiołów;
  • Komercyjne sposoby zagospodarowania generowanego w procesie spalania dwutlenku węgla – nowy innowacyjny produkt.

Szczegółowy opis wyzwań technologicznych PGNiG TERMIKA SA przedstawiono w Załączniku 1, będącym także częścią Regulaminu Naboru rozwiązań w ramach otwartych innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu SA, PGNiG TERMIKA SA oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa (plik do pobrania na stronie: http://www.ptt.arp.pl/warsztat-innowacyjnych-pomyslow-0).

Zgłaszanie propozycji rozwiązań wpisujących się w agendę wyzwań technologicznych PGNiG TERMIKA SA jest możliwe za pomocą Platformy Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wraz z wymaganą do załączenia przy zgłoszeniu prezentacją rozwiązania załączoną w formacie PDF (szablon prezentacji do pobrania na stronie: http://www.ptt.arp.pl/warsztat-innowacyjnych-pomyslow-0).

PGNiG TERMIKA SA, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa dokonają przeglądu zgłoszonych rozwiązań i wybiorą podmioty, które zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów.

Warsztat Innowacyjnych Pomysłów odbędzie się w Muzeum Gazownictwa w Warszawie w dn. 20 kwietnia 2016 r.

Źródło: PGNiG