PGNiG Termika szuka kolejnych wykonawców przy budowie nowego bloku EC Żerań

21 sierpnia 2017, 07:30 Alert

PGNiG Termika otrzymała oferty od siedmiu firm, które są zainteresowane świadczeniem usług przy budowie nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

Jak wynika z informacji PGNiG Termika, spółka otrzymała oferty od 7 firm. Postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia publicznego ws. pełnienia usługi inżyniera kontraktu na potrzeby realizacji bloku gazowo-parowego, rurociągu i sieci dla Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 13,28 mln zł brutto. Czas realizacji zamówienia ma wynosić 39 miesięcy. Podstawowym kryterium ma być cena. Najniższą cenę zaoferowało konsorcjum ECM Group Polska i Hill International. Koszt realizacji zamówienia wyceniono przez ten podmiot na 7,69 mln zł brutto. Poniżej prezentujemy wszystkie zgłoszone oferty wg kryterium ceny.

  1.  konsorcjum: ECM Group Polska, Hill International – 7,69 mln zł
  2.  Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar” – 7,99 mln zł
  3.  ILF Consulting Engineers Polska – 9,59 mln zł
  4. SGS Polska – 10,33 mln zł
  5.  konsorcjum: EPC Consulting Engineers, OTS-IP – 11,21 mln zł
  6.  konsorcjum: J.S. Hamilton Poland, MGGP – 11,87 mln zł
  7.  konsorcjum: Sweco Consulting, Sweco GmbH Friedrich – 16,97 mln zł

Jak przekonuje PGNiG Termika, realizacja projektu przyczyni się do modernizacji warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Budowa nowego bloku energetycznego ma pomóc w wycofaniu z użytku wyeksploatowanych kotłów węglowych oraz umożliwić zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50 procent. Jednostka o mocy zainstalowanej około 450 MWe będzie zużywała corocznie około 650 mln m3 gazu ziemnego.

Zgodnie z planami uruchomienie bloku gazowo-parowego nastąpi w 2019 roku. Parametry techniczne bloku mają spełniać wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca br. konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimex-Mostostal zawarły umowę z PGNiG Termika na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Wartość kontraktu wynosi 982,3 mln zł i prawie 112 mln euro.

PGNiG Termika/BiznesAlert.pl