PGNiG: Zarząd współpracuje z UOKiK w postępowaniu antymonopolowym

18 marca 2019, 16:45 Alert
PGNiG / fot. BiznesAlert.pl
PGNiG / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

W związku z rozpoczętym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 11 marca 2019 roku postępowaniem w sprawie zawarcia w 2014 roku porozumienia dotyczącego rynku ciepła w Warszawie PGNiG SA wyjaśnia, że zawiadomienie o podejrzeniu nieprawidłowości wynikających z porozumienia PGNiG Termika SA złożyła w UOKiK na początku czerwca 2017 roku.

W pierwszej połowie 2017 roku umowy z Grupą Kapitałową Veolia zostały dogłębnie przeanalizowane przez nowy Zarząd PGNiG Termika SA. Ich analiza wykazała realne ryzyko naruszenia prawa antymonopolowego. W wyniku tego PGNiG Termika SA podjęła szereg działań, w tym z własnej inicjatywy w maju 2017 roku niezwłocznie zerwała umowy z Veolią Energia Warszawa SA i złożyła wniosek do Prezesa UOKiK o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenie (tzw. leniency), przekazując dowody i informacje dotyczące sprawy.

PGNiG SA podtrzymuje ocenę przedstawioną 11 marca 2019 roku, w której wskazano na niskie ryzyko negatywnych konsekwencji dla Grupy Kapitałowej PGNiG.

GK PGNiG deklaruje pełną dalszą współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy.

PGNiG