PGNiG wspiera młodych Polaków w World Petroleum Council

21 marca 2019, 14:15 Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie wspierało WPC Young Professionals Poland – młodzieżową organizację działającą przy World Petroleum Council (Światowej Radzie Naftowej).

Fot. PGNiG
World Petroleum Council jest niezależną organizacją pozarządową założoną w 1933 roku w Londynie. Jej celem jest promocja zrównoważonego zarządzania i wykorzystania światowych zasobów ropy i gazu. WPC zrzesza obecnie 63 członków z sektora oil&gas z całego świata, w tym Polskę. Kraje członkowskie reprezentowane są w WPC poprzez tzw. Komitety Narodowe, a PGNiG jest aktywnym członkiem tej organizacji.

Polski Komitet Narodowy WPC tworzony jest przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). Przy WPC działa także organizacja młodzieżowa – WPC Young Professionals.

Podczas niedawnego 39. Zjazdu Gazowników w Warszawie przedstawiciele PGNiG SA i SITPNiG podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz wspierania członków WPC Young Professionals Poland działających w ramach Polskiego Komitetu Narodowego WPC.

– Prowadząc działalność w formule open innovation, chętnie podejmujemy współpracę z organizacjami o dużym potencjale innowacyjności, a WPC Young Professionals Poland jest jedną z nich – skomentował Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – Taka współpraca umożliwia nam identyfikację trendów, a co za tym idzie – wypracowanie pomysłów nowoczesnych rozwiązań, produktów i usług. To także forma inwestowania w przyszłe kadry” – dodał.

PGNiG chce wspierać WPC Young Professionals Poland w realizacji nie tylko innowacyjnych projektów. Pomoże również w przygotowaniu i przeprowadzeniu międzynarodowych inicjatyw w ramach WPC Young Professionals, pozwalających na wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Jednym z takich projektów będzie platforma wymiany wiedzy w formule open innovation pozwalająca w sposób bezpośredni połączyć wiodące korporacje oraz czołowe ośrodki badawcze z całego świata. Umożliwi to efektywniejsze poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań – odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi branża oil&gas zarówno za granicą, jak również w Polsce. Poprzez wspólne działania z WPC Young Professionals Poland PGNiG chce przyczynić się do budowania kultury innowacyjności wśród młodych ludzi w Polsce i na świecie.

– Cieszymy się ze wsparcia ze strony PGNiG, które otwiera drzwi do szerszej współpracy z branżą oil&gas. Praca przy platformie wymiany wiedzy pozwoli nam nie tylko zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, wdrażać się w metodykę zarządzania projektami, ale także wykorzystać w pełni możliwości, jakie daje nam organizacja – stwierdził Kamil Klejna, Wiceprzewodniczący WPC Young Professionals Poland. – Praktyczne zastosowanie projektowanego narzędzia umożliwi dystrybucję informacji o zapotrzebowaniu na innowacyjne rozwiązania Spółki poprzez szeroką sieć organizacji branżowych, konferencji i ośrodków badawczych – dodał.

– Promujemy i udostępniamy młodzieży działającej w branży oil & gas swoją wiedzę i zasoby. Powinniśmy, i to robimy, świadomie wspierać nowatorskie inicjatywy młodzieży i pomagać im w ich realizacji, tak aby zapewnić funkcjonowanie nie tylko dużych firm naftowych, ale i takich organizacji jak nasze stowarzyszenie – powiedział Piotr Dziadzio, sekretarz Polskiego Narodowego Komitetu WPC, sekretarz generalny SITPNiG.

CIRE.pl