PGNiG wprowadza nowy rabat dla klientów hurtowych

14 czerwca 2016, 17:00 Alert

(PGNiG)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową niższą taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Dla klientów hurtowych PGNiG (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży lub odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o:

  • 8,4 proc. w przypadku gazu wysokometanowego,
  • 8,5 proc. dla gazu zaazotowanego.

Od początku roku ceny za gaz ziemny zostały obniżone przez PGNiG  o:

  • 22,6 proc. w przypadku gazu wysokometanowego,
  • 21,2 proc. w przypadku gazu zaazotowanego.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca do 30 września 2016 r.

URE podjęło decyzję o obniżce cen gazu w taryfie hurtowej ze względu na utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej i niskie ceny gazu ziemnego na rynkach w północno-zachodniej Europie. Wpływa to na obniżenie całkowitego kosztu pozyskania gazu ziemnego przez PGNiG, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy. Szczegóły znajdują się w taryfie w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 11/2016 PGNiG  dostępnej na stronie internetowej www.ure.gov.pl.