PGNIG: Krajowe wydobycie gazu jest wsparciem dywersyfikacji