PGNiG wydzieli poszukiwanie i wydobycie do nowej spółki zależnej

12 października 2021, 16:45 Alert
Odwiert

PGNiG informuje, że zmieni strukturę grupy kapitałowej. Zmiana ma polegać między innymi na wydzieleniu działalności operacyjnej, w tym tej związanej z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów, do nowej spółki zależnej.

Spółka ta podaje, że proces reorganizacji będzie kilkuetapowy. Pierwszym krokiem będzie wyodrębnienie z PGNiG SA działalności operacyjnej związanej z poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów, obrotem hurtowym i magazynowaniem gazu oraz wniesienie aktywów związanych z wyżej wymienioną działalnością w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej.

W kolejnym kroku ta spółka celowa przejmie także od PGNiG SA udziały w wybranych spółkach segmentowych należących do GK PGNiG. Po reorganizacji spółka PGNiG SA stanie się centrum korporacyjnym, które będzie odpowiadało za kluczowe funkcje zarządczo-nadzorcze i planistyczne, a odpowiedzialność za opracowanie i realizację strategii segmentowych oraz za projekty inwestycyjne przejmą spółki segmentowe.

PGNiG przekonuje, że dostosowanie jego grupy kapitałowej do struktury holdingowej zwiększy potencjał PGNiG do osiągnięcia synergii operacyjnych w kluczowych segmentach działalności oraz umożliwi poprawę tempa i efektywności procesu transformacji energetycznej.

PGNiG/Wojciech Jakóbik