Niskie ceny surowców obniżyły wyniki PGNiG, ale poprawia je wygrana w arbitrażu z Gazpromem

22 maja 2020, 11:30 Alert
PGNiG / fot. BiznesAlert.pl
PGNiG / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

PGNiG szacuje skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale na 0,78 mld zł wobec 1,1 mld zł przed rokiem. Z podanych wyników kwartalnych wynika, że skonsolidowane przychody tej spółki spadły w pierwszym kwartale do 13,76 mld zł z 14,3 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Pozytywny wpływ na wyniki miała zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim wskutek zwycięstwa Polaków w arbitrażu z Gazpromem.

Wyniki

Skonsolidowany wynik EBITDA spadł do 2,08 mld zł z 2,22 mld zł rok wcześniej i był wyższy o ponad 23 procent od średniej prognoz analityków. Spółka podała, że jej wynik zawiera odpis aktualizujący majątek trwały w wysokości 0,76 mld zł. Skonsolidowany szacunkowy wynik operacyjny spadł do 1,21 mld zł z 1,43 mld zł.

Wynik EBITDA segmentu „Poszukiwanie i Wydobycie” spadł do 70 mln zł z 1,3 mld zł rok wcześniej. Odpis obniżył wynik segmentu o 0,76 mld zł. W segmencie „Obrót i Magazynowanie” zysk wzrósł do 0,91 mld zł z 70 mln zł straty przed rokiem. Zmiana wartości zapasów podwyższyła wynik w pierwszym kwartale 2020 roku o 0,25 mld zł, rok wcześniej było to 40 mln zł. EBITDA w segmencie dystrybucyjnym wzrosła do 0,77 mld zł z 0,63 mld zł, a w segmencie wytwarzania do 0,42 mld zł z 0,4 mld zł.

Wyniki w cieniu niskiej ceny ropy i gazu

W segmencie „Poszukiwanie i Wydobycie” na wyniki wpłynęły m.in. niższe rok do roku notowania cen produktów, w tym ceny ropy naftowej Brent oraz ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Były one niższe o 40 procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku. Jednocześnie wzrósł wolumen wydobycia ropy naftowej w Norwegii.

Obrót i magazynowanie a nowa formuła cenowa kontraktu jamalskiego

Na wyniki segmentu „Obrót i Magazynowanie” wpłynęły również notowania dziewięciomiesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent niższe o 11 procent i istotny spadek ceny gazu na TGE oraz średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej, obowiązującej od pierwszego stycznia, niższa o 2,9 procent. Zysk z realizacji instrumentów zabezpieczających zwiększył wynik segmentu o 819 mln zł. W pierwszym kwartale 2019 roku było to 179 mln zł. Dodatkowo wpływ na wyniki miała nowa formuła cenowa kontraktu jamalskiego, zastosowana od pierwszego marca w konsekwencji wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sporze z Gazpromem na korzyść PGNiG.

Dystrybucja

Na segment Dystrybucja wpłynęła m.in. niższa o pięć procent taryfa za usługę dystrybucji gazu, wyższa średnia temperatura w pierwszym kwartale 2020 roku o 1,2 stopnia Celsjusza rok do roku oraz saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: plus 16 mln zł w pierwszym kwartale 2020 roku wobec minus 131 mln zł rok wcześniej.

Wytwarzanie

PGNiG zanotował niższe przychody w segmencie „Wytwarzanie” ze sprzedaży ciepła o dwa procent rok do roku wskutek wzrostu średniej temperatury i niższych wolumenów produkcji ciepła oraz niższe o trzy procent rok do roku przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania.

Spółka podała, że prezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu z pierwszego kwartału planowana jest czwartego czerwca.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki

Pracownicy PGNiG pomagają w walce z koronawirusem