PGNiG zwiększa wydobycie gazu w Norwegii na potrzeby Baltic Pipe

3 listopada 2021, 09:45 Alert
Platforma Morze Północne
Platforma wiertnicza na Morzu Północnym

PGNiG Upstream Norway, wraz z partnerami, uruchomiło kolejne dwa odwierty na złożu Ærfugl na Morzu Norweskim. Dzięki temu będzie pozyskiwać z tego źródła ok. 0,57 mld m sześc, gazu ziemnego rocznie, zwiększając wydobycie na potrzeby Baltic Pipe.

Oddanie do użytku dwóch otworów na złożu Ærfugl to ostatni etap realizacji planu zagospodarowania tego złoża. Nowe odwierty pozwolą partnerom koncesyjnym na wydobycie ok. 1,6 mld dodatkowych metrów sześc. gazu ziemnego w ciągu roku. Tym samym całkowita produkcja ze złoża sięgnie ok. 4,8 mld m sześc. gazu rocznie.

– Złoże Ærfugl, wraz z pozostałymi złożami na obszarze produkcyjnym Skarv, to jedno z najcenniejszych aktywów GK PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dzięki uruchomieniu wszystkich odwiertów produkcja ze złoża przypadająca na norweską spółkę PGNiG wzrośnie o 0,22 mld m sześc. do ok. 0,57 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. To istotny wkład w realizację naszej strategii rozwoju wydobycia węglowodorów. Własne zasoby gazu są najpewniejszą gwarancją dostępu do tego surowca – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG. PGNiG zamierza wykorzystać złoża norweskie do wypełnienia gazociągu Baltic Pipe mającego dostarczać surowiec przez Danię do Polski od końca 2022 roku.

Oddane właśnie do użytku odwierty zostały wykonane w ramach drugiej fazy zagospodarowania złoża. Po ich podłączeniu produkcja na Ærfugl prowadzona jest łącznie siedmioma otworami: trzema wykonanymi w ramach I fazy, trzema z II fazy oraz odwiertu testowego A-1H. Inwestycja została zakończona dwa miesiące przed planowanym terminem. Odwierty na złożu Ærfugl są podłączone do pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej FPSO „Skarv”, która obsługuje również inne złoża zlokalizowane na obszarze wydobywczym Skarv. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoliło w istotny sposób ograniczyć CAPEX i koszty uruchomienia wydobycia z Ærfugl a tym samym zwiększyć rentowność tego aktywa. Ważną korzyścią jest też zmniejszenie śladu węglowego związanego z zagospodarowaniem i eksploatacją złoża. Ærfugl to złoże gazowo-kondensatowe, którego pierwotne zasoby możliwe do wydobycia oszacowano na ok. 274,7 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Do wydobycia pozostało blisko jeszcze 210 mln boe.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,9 procent udziałów w koncesji obejmującej złoże Ærfugl oraz 15 procent w koncesji. Operatorem jest Aker BP (23,8 procent udziałów) a pozostałymi partnerami Equinor Energy (36,2 procent) i Wintershall DEA (28,1 procent). PGNiG Upstream Norway posiada również 15 procent w złożu Ærfugl Nord, z którego wydobycie jest wliczane do produkcji Ærfugl. Złoże Ærfugl jest jednym z 14 produkujących złóż, w których udziały ma PGNiG Upstream Norway. Spółka jest udziałowcem w 58 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka szacuje, że w przyszłym roku wolumen jej produkcji może wzrosnąć do ponad 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego wobec nieco ponad 0,9 mld m sześc. prognozowanych na ten rok. Oprócz akwizycji będzie to efektem uruchomienia eksploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów.

PGNiG/Mariusz Marszałkowski

PGNiG odkryło duże złoże ropy na szelfie norweskim