PGZ rozpoczyna prace nad rozwojem grafenu

17 lipca 2015, 14:00 Bezpieczeństwo

PGZ S.A. podpisała umowę powołującą konsorcjum, którego celem jest opracowanie i wdrożenie technologii w zakresie nowoczesnych absorberów promieniowania HPM na bazie grafenu oraz technologii bazujących na elastomerach stałych. Nowe technologie mają zostać wykorzystane w modernizacji sił zbrojnych.

W skład konsorcjum oprócz PGZ S.A. weszli: Wojskowa Akademia Techniczna (jako lider konsorcjum), Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Łódzka, oraz firmy PIT-Radwar S.A., Conbelts Bytom S.A., Advanced Graphene Products Sp. z o. o. i Nano Carbon Sp. z o. o. Strony porozumienia rozpoczną intensywne prace badawcze i wdrożeniowe z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sprzętu laboratoryjnego, planują także wspólne ubieganie się o dofinansowania swoich działań. Umowa obejmuje kilkanaście obszarów wdrożeniowych wybranych pod kątem osiągniecia wymiernych rezultatów w zakresie wytwarzania absorberów promieniowania elektromagnetycznego oraz nowej generacji kompozytów elastomerowych (przydatnych np. w produkcji dronów niewidocznych dla radarów i odpornych na atak promieniowaniem elektromagnetycznym lub niepalnego ogumienia dla zastosowań w warunkach ekstremalnych). Testowanie i wdrożenia opracowywanych rozwiązań będzie miało miejsce w sprzęcie wojskowym wytwarzanym przez spółki PGZ S.A.

– Podpisane porozumienie to dowód na to, że jesteśmy gotowi do realizacji projektów o wysokim stopniu innowacyjności. Wykorzystując bogate doświadczenie i nowoczesną infrastrukturę naszych partnerów stworzymy realną szansę na zwiększenie innowacyjności produktów PGZ. Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się nawiązać dialog z czołowymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie najlepszych polskich uczelni wyższych i przedsiębiorców przyczyni się do unowocześnienia polskiej armii, zwiększenia znaczenia krajowego sektora zbrojeniowego, a także kształcenia wysokiej klasy specjalistów. A przemysł zbrojeniowy stanie się liderem transferu nowych technologii do gospodarki – powiedział Dariusz Sokólski, członek Zarządu PGZ S.A. odpowiedzialny za badania i rozwój.

PGZ to lider polskiego przemysłu zbrojeniowego, główny partner MON i globalnych koncernów zbrojeniowych w procesie modernizacji polskiej armii. Tworzy Grupę ponad 60 spółek, które zatrudniają około 17,5 tys. wysokiej klasy specjalistów. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo Polski.

Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa