Do piątku eksperci ocenią poziom bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej na Białorusi

18 stycznia 2017, 11:00 Alert
Elektrownia atomowa Ostrowiec
Elektrownia atomowa Ostrowiec, Białoruś. Zdjęcie: Noviny.by

Eksperci agencji ocenią poziom bezpieczeństwa prac budowlanych i projektu z uwzględnieniem czynników zewnętrznych oraz przeanalizują zgodność parametrów projektowych elektrowni. Specjaliści ocenią też zgodność placu w Ostrowcu z zaleceniami MAEA. Zanalizowane zostaną wyniki badań, prowadzonych w czasie selekcji miejsca dla przyszłej siłowni.

Wizyta misji MAEA jest kolejnym ważnym etapem skutecznej współpracy pomiędzy Białorusią i MAEA. Misje agencji przeprowadzono na życzenie strony zapraszającej w celu okazania pomocy ekspertowej. Białoruś zaprosiła misję SEED w 2014 r. Jest to sposób na realizację wszechstronnej oceny bezpieczności przyszłej elektrowni jądrowej. Taka decyzja również odpowiada życzeniom strony litewskiej.

Według rzecznika MSZ Białorusi Dmitrija Mironczika, Białoruś planuje w tym roku wizytę co najmniej jednej misji MAEA. Będzie to misja oceniająca gotowość reagowania na sytuacje awaryjne (EPREV). Przygotowanie do wizyty tej misji z udziałem przedstawicieli MAEA odbędzie się w Mińsku 25-26 stycznia.

Polska Agencja Prasowa