PIE: Energia z elektrowni jądrowych może być cztery razy tańsza niż z węglowych

4 sierpnia 2022, 06:00 Alert

Koszt wytworzenia 1 kWh energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych wyniesie od 12 do 17,5 groszy. 61-76 razy mniej wynosi intensywność emisji elektrowni jądrowych niż elektrowni węglowych w całym cyklu ich życia (12 g CO2/kWh w porównaniu do 740-910 g CO2/kWh) – podaje Polski Instytut Ekonomiczny w opracowaniu.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.
Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Energia z atomu wielokrotnie tańsza od tej z węgla

Koszt wytwarzania energii elektrycznej w cyklu życia elektrowni jądrowych jest od 2,5 do nawet 4 razy niższy niż w przypadku elektrowni węglowych na parametry nadkrytyczne. W zależności od wybranej w Polsce technologii i wariantu budowy, koszt za 1 kWh wahałby się od 12 do 17,5 gr. Dla porównia, obecny koszt wyprodukowania 1 kWh z nowej elektrowni węglowej wyniósłby blisko 50 gr.

Wykres 1. Koszt wytworzenia 1 kWh w nowej elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne i w nowych elektrowniach jądrowych w zależności od wariantu technologii (PLN)

Uwaga: wariant EPR1 zakłada budowę 6,6 GW, EPR2 9,9 GW, AP1000 6,7 GW a APR1400 8,4 GW. W badaniu przyjęto średnią cenę węgla na poziomie 248 PLN/tonę (średnia indeksu PCMSI za 2021 r.), cenę paliwa jądrowego przyjęto na poziomie 40 USD/lb, współczynnik wykorzystania mocy elektrowni jądrowej – 93 procent, współczynnik wykorzystania mocy dla nowych nadkrytycznych bloków węglowych– 85 procent, koszty budowy nowego bloku węglowego – 6,6 mld PLN/GW, koszt budowy nowych bloków jądrowych jako średnia między ceną ofertową a kosztami finalnymi FOAK (First of a Kind) odpowiednio EPR1 – 37 mld PLN/GW, EPR2 – 36 mld PLN/GW, AP1000 – 26 mld PLN/GW i APR1400 – 15 mld PLN/GW , koszt EU ETS na poziomie średniej z okresu 03.01.2022 – 26.07.2022 wyniósł 83,36 EUR/tonę, współczynnik intensywności emisji elektrowni węglowej na poziomie 835 gCO2/kWh i spalanie węgla na poziomie 0,51 kg/kWh. We wszystkich przypadkach założono czas działania bloków równy 50 lat. Średni kurs EUR/PLN i USD/PLN według danych NBP za 2021 r.

W analizie w obu przypadkach pomijamy obsługę kosztu finansowania inwestycji (koszt kapitału).

Źródło: opracowanie własne PIE.

Niższy koszt energii elektrycznej wyprodukowanej przez elektrownie jądrowe wynika głównie ze znacznie niższych kosztów paliwa (ok 2,5-3 gr/kWh) niż w elektrowniach węglowych, dla których do cen węgla trzeba także doliczyć koszt certyfikatów emisji CO2 (łącznie 44,8 gr/kWh). Elektrownie węglowe pozostają więc znacznie bardziej wrażliwe na czynniki o dużej zmienności. Poza wyższą opłacalnością elektrownie jądrowe charakteryzują się zerową emisją bezpośrednią i bardzo niską emisją w przeliczeniu na cały cykl życia (tj. Wytworzenie komponentów, proces budowy, działanie elektrowni, logistyka, rozbiórka, utylizacja odpadów) wynoszącą średnio 12 gCO2/kWh. Według Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, jest to taki sam wynik dla wiatraków na lądzie (onshore), ponad 3-krotnie niższy od fotowoltaiki instalowanej na dachach budynków (średnio 41 gCO2/kWh) i od 61 do 76 razy niższy niż dla energetyki węglowej (od 740 do 910 gCO2/kWh w całym cyklu życia dla nowych elektrowni węglowych).
(AJ).

Polski Instytut Ekonomiczny/Michał Perzyński