PIE: Ile dodatkowych zysków wypracowały kraje i koncerny ze sprzedaży ropy?

25 sierpnia 2022, 06:00 Alert

281 procent – tyle wyniósł wzrost zysków ExxonMobil w II kwartale 2022 roku w porównaniu do 2021 rokiem. 1,3 bln USD wyniosą dodatkowe zyski ze sprzedaży ropy dla krajów Zatoki Perskiej do 2026 roku. 7,6 procent – to prognoza MFW wzrostu PKB Arabii Saudyjskiej w b.r. – najwyżej od dekady – podaje Polski Instytut Ekonomiczny.

Tankowiec z ropą PKN Orlen z USA cumujący w Naftoporcie. Fot. PKN Orlen
Tankowiec z ropą PKN Orlen z USA cumujący w Naftoporcie. Fot. PKN Orlen

Kraje Rady Współpracy Zatoki Perskiej, do której należą Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, Katar i Oman, według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) mają zarobić w ciągu czterech lat dodatkowo 1,3 bln USD ze sprzedaży ropy. MFW szacuje wzrost gospodarczy w tym regionie na poziomie 6,4 procent w porównaniu z 2,7 proc. w poprzednim roku. W Arabii Saudyjskiej spodziewana jest pierwsza od 7 lat nadwyżka budżetowa (5,5 procent PKB na przełomie lat 2022 i 2023), co przełoży się na wzrost PKB o 7,6 procent. Państwowe Fundusze w krajach Zatoki Perskiej skupiają się na inwestowaniu zysków z ropy w technologie i zwiększenie produktywności.

W II kwartale b.r. zysk netto Saudi Aramco wyniósł 48,4 mld USD, tj. wzrósł r/r o 91 procent i o 23,5 procent w porównaniu do I kwartału b.r. W ujęciu półrocznym zyski wzrosły o 86 procent w porównaniu do 2021 roku. Światowe ceny ropy do połowy roku pozostały ekstremalnie wysokie, w połączeniu ze znacznymi marżami downstream (różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami zakupu ropy i pozostałych surowców). Koncern zakłada wzrost popytu na ropę do końca dekady, mimo prognozowanego spadku koniunktury na świecie.

Dla porównania zyski ExxonMobil w II kwartale wyniosły 2,5-krotnie mniej, bo 17,85 mld USD. Jednak dla największej amerykańskiej spółki z sektora ropy i gazu jest to wzrost o 281 proc. r/r. i 226 proc. w porównaniu do I kwartału b.r. CEO Darren Woods twierdzi, że zwiększone zyski to efekt inwestycji w nowe złoża ropy i gazu oraz w ciekły gaz, na który jest teraz zwiększony popyt.

W czołowych 10 koncernach z sektora ropy i gazu pod względem przychodów, oprócz wymienionych w tabeli 1 w ubiegłym roku znalazły się: TotalEnergies, Chevron, Gazprom i Marathon. Gazprom nie podał swoich wyników za 2022 roku.

Polski Instytut Ekonomiczny/Michał Perzyński