Produkcja i import węgla kamiennego do Polski (w mln ton). Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie Eurostatu.

Produkcja i import węgla kamiennego do Polski (w mln ton).

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie Eurostatu.