PIE: Czy LPG wyprze paliwa ropopochodne?

7 lipca 2022, 15:45 Alert

14 procent samochodów osobowych w Polsce stanowiły pojazdy zasilane LPG. Polska zwiększyła swój udział w eksporcie unijnym LPG w latach 2010-2021 1 procenta do 4,3 procenta. W 2021 roku Polska zajęła 7. miejsce pod względem wolumenu sprzedaży LPG w Unii Europejskiej – podaje Polski Instytut Ekonomiczny.

Tankowanie LPG. Shutterstock
Tankowanie LPG. Shutterstock

Rynek LPG w Polsce

Pojazdy osobowe zasilane LPG stanowiły blisko 14 procent parku pojazdów osobowych w 2021 roku w Polsce. W latach 2015-2021 ich liczba wzrosła o ponad 400 tys. do 3,4 mln. Faktyczna flota funkcjonujących aut może stanowić jednak mniej niż 3 mln pojazdów, ponieważ dane GUS obejmują wszystkie samochody zewidencjonowane. Ponad 85 procent stacji benzynowych w Polsce oferuje tankowanie autogazem. LPG pozostaje najważniejszym paliwem alternatywnym w Polsce.

Udział rosyjskiego LPG na polskim rynku wynosił ok. 60 procent W ostatniej dekadzie importowaliśmy z Rosji średnio 1,3 mln ton gazu rocznie (dane Eurostatu). Po wybuchu wojny w Ukrainie, jeden z największych odbiorców LPG w Polsce, Gaspol, podjął decyzję o wstrzymaniu importu LPG z kraju agresora. Uniezależnienie się od dostaw z Rosji wymaga zwiększenia przepustowości portów i rozszerzenia liczby połączeń kolejowych i morskich. Import morski LPG do Polski przez północne porty w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie w okresie 1-20.03.2022 roku wyniósł około 53 tys. ton, w porównaniu do 48 tys. ton w dniach 1-20.02.2022 roku i 34 tys. ton w okresie 1-20.01.2022 roku. Większość gazu pochodziła ze Szwecji i Norwegii. Według przedstawicieli sektora LPG, import z Rosji zostanie zastąpiony do końca 2022 r. przez alternatywne źródła dostaw. Udział importu LPG z Rosji w marcu-kwietniu 2022 roku spadł do 52 procent (dane Eurostatu).

Udział importu LPG z Rosji (w procentach). Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Eurostatu.

Polska jest 7. krajem pod względem sprzedaży LPG w Unii Europejskiej. W latach 2010-2021 Polska zwiększyła udział eksportu na rynku unijnym z 1 proc. do 4,3 proc. przy jednoczesnym wzroście wolumenu unijnego eksportu o 32 proc. W 2018 r. ponad 7 proc. eksportu LPG z UE pochodziło z Polski (dane Eurostatu). Park pojazdów napędzanych autogazem się starzeje. Średni wiek samochodu z instalacją LPG w Polsce wynosi 17,9 lat, czyli o 3,4 lat więcej niż średnia dla pojazdów osobowych. Według ekspertów, istnieje jednak potencjał rozwijania lokalnej produkcji zbiorników, instalacji oraz rozwiązań technicznych o wysokim stopniu innowacyjności. Szansą dla paliw gazowych jest również ich wykorzystanie do napędu ciągników rolniczych. Branża LPG ma szansę rozwoju, dzięki inwestycjom w innowacje i wpisanie się w zrównoważony rozwój zgodny z politykami unijnymi.

Wolumen importu i eksportu w latach 2010-2021 (w mln ton). Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie Eurostatu.

rDME (dimethyl ether, eter dimetylowy) to niskoemisyjny gaz płynny, który może odegrać znaczącą rolę w „zazielenianiu” branży LPG. Pod względami chemicznymi jest podobny do propanu i butanu, a więc zachowuje się tak samo jak LPG. rDME można łatwo i bezpiecznie transportować jako ciecz w butlach i zbiornikach pod ciśnieniem. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, ponieważ rDME jest produkowany z odnawialnych i przetworzonych surowców węglowych.

Polski Instytut Ekonomiczny/Michał Perzyński

Kupiec: Czy bio LPG to ekologiczna przyszłość branży gazów płynnych? (ANALIZA)