Giełdowy rynek gazu ma 5 lat. Kolejne wyzwanie to płynność rynku

21 grudnia 2017, 06:00 Alert
GPW
Budynek Giełdy Papierów Wartościowych. Fot.: Wikipedia

20 grudnia 2017 r. Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 5-lecia giełdowego rynku gazu. Wolumen obrotu na rynkach spot oraz rynku terminowym towarowym w latach 2012-2017 osiągnął poziom 469,8 TWh. Na giełdowym rynku gazu działa obecnie 111 podmiotów.

20 grudnia 2017 r. Towarowa Giełda Energii obchodzi jubileusz 5-lecia giełdowego rynku gazu. Działająca od 5 lat giełda gazu jest świadectwem wyraźnego postępu transformacji rynku gazu w Polsce. Stworzony został bowiem bezpieczny i transparenty mechanizm kreowania podstawowej wartości dla rynku jakim jest cena oraz klarowne i równe dla wszystkich zasady dostępu i uczestnictwa w rynku. Giełda wniosła to czego przez poprzednie lata brakowało – punkt odniesienia dla wszystkich uczestników rynku. Dzięki koncentracji handlu w jednym miejscu możliwa jest swobodna gra sił rynkowych.

Giełda energii okiem URE

„Rynek gazu w Polsce od początku istnienia Urzędu Regulacji Energetyki jest jednym z głównych obszarów zabiegów i działań Regulatora. Bez wątpienia milowym krokiem dla rozwoju rynku było uruchomienie 5 lat temu giełdy gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

Należy pamiętać, że obligo giełdowe gwarantuje płynność rynku hurtowego, a konkurencja na rynku detalicznym może tworzyć się także w oparciu o podaż gazu z giełdy. Dla Prezesa URE jako regulatora rynku gazu, którego misją jest tworzenie równowagi pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcą końcowym, także w gospodarstwach domowych, istotną sprawą jest rozwój konkurencji, który w dużej mierze zależy od różnic pomiędzy cenami hurtowymi a detalicznymi. Dlatego też Prezes URE jest tak aktywnie zaangażowany w rozwój giełdy towarowej w Polsce . Jako Prezes URE życzę giełdzie gazu na Towarowej Giełdzie Energii, jako bliskiemu współpracownikowi polskiego regulatora rynków energii i gazu, dalszego rozwoju tego segmentu giełdy jako niezbędnego elementu na mapie gospodarczej Polski” – powiedział Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Liczby 

W ciągu 5 lat giełda gazu stała się ważnym i integralnym elementem rynku gazu ziemnego w Polsce. Jest miejscem gwarantującym bezpieczny i transparenty handel. Dowodem na to są rosnące z roku na rok obroty. W połowie grudnia 2017 r. wolumen obrotu błękitnym paliwem na rynkach spot oraz rynku terminowym towarowym wyniósł 136,01 TWh, a łącznie w latach 2012-2017 osiągnął poziom 469,8 TWh. Suma wszystkich transakcji zawartych na giełdzie gazu na przestrzeni jej działania wyniosła 244 656.

Do giełdy gazu dołączają kolejni uczestnicy. W 2014 roku na rynkach gazu prowadzonych przez TGE działało 54 członków, w grudniu br. mamy już 111 podmiotów.

„Giełda gazu przez ostatnie 5 lat swojego istnienia udowodniła, że jest instytucją służącą rynkowi. O powodzeniu rynku giełdowego świadczy rosnące grono członków oraz wzrastające obroty. Ten sukces nie byłby jednak możliwy bez zaangażowaniu uczestników rynku, dzięki którym giełda spełnia obecnie rolę płynnego centrum handlu hurtowego w Polsce. Ich zaufanie jest dla nas najcenniejszym aktywem” – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Z okazji jubileuszu Towarowa Giełda Energii zorganizowała debatę „Przyszłość rynku gazu – perspektywy rozwoju Polski jako rynku regionalnego”, w której wzięli udział:

Michał Kurtyka – Wiceminister Energii, Piotr Woźniak – Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Iwona Ustach – Wiceprezes Zarządu Noble Securities, Małgorzata Kozak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich Urzędu Regulacji Energetyki, Andrzej Kalinowski – Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Dyskusja toczyła się wokół roli giełdy w procesie rozwoju rynku gazu oraz jej znaczenia dla bezpieczeństwa transakcyjnego. Poruszony został także temat umacniania płynności i dalszej koncentracji handlu na giełdzie. Debata objęła wymianę poglądów dotyczących kwestii optymalnej strategii dla giełdy jako regionalnego centrum kształtowania ceny referencyjnej.

Towarowa Giełda Energii