Piechociński: Do poprawy innowacyjności polskiego przemysłu lotniczego niewątpliwie przyczyni się również członkostwo Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej

10 września 2015, 17:15 Bezpieczeństwo

Znaczenie przemysłu lotniczego oraz strategia rozwoju tej branży w Polsce i Europie to główne tematy Forum Lotniczego 2015, w którym udział wziął wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Spotkanie odbyło się 10 września 2015 r.

Zdaniem szefa resortu gospodarki przemysł lotniczy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. – Wieloletnia tradycja, wysoka kultura techniczna, restrukturyzacja i napływ inwestycji zagranicznych od połowy lat 90-tych, przyczyniły się do intensywnego rozwoju tego sektora – powiedział.

Wicepremier Piechociński przypomniał, że w celu wspomożenia i uaktywnienia działalności badawczo rozwojowej w sektorze lotniczym w styczniu 2012 roku podpisane zostało – pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Polską Platformą Technologiczną Lotnictwa – porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu badań naukowych i prac rozwojowych dla przemysłu lotniczego. – W 2015 roku podpisany został aneks do tej umowy, na mocy którego ogółem ze środków NCBiR przeznaczonych będzie 578 mln zł, natomiast partnerzy przemysłowi planują przeznaczyć 318 mln zł – wyjaśnił.

Przemysł lotniczy jest jednym z priorytetowych sektorów objętych „Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez ostatnie 10 lat pomogła w realizacji 13 inwestycji o wartości 217 mln euro, głównie w Dolinie Lotniczej – poinformował. – Do poprawy innowacyjności polskiego przemysłu lotniczego niewątpliwie przyczyni się również członkostwo Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Działalność międzynarodowych koncernów także w tym obszarze uznawane jest bowiem za przełomowe rozwiązania techniczne – dodał wicepremier Piechociński.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki