Piechociński: Węgiel to nadal nasz atut

2 grudnia 2013, 08:20 Energetyka
Janusz Piechociński

– Bogate zasoby węgla traktujemy nadal jako atut polskiej gospodarki. Zakładamy, że w perspektywie kolejnych dziesięcioleci surowiec ten pozostanie nadal kluczowym paliwem dla polskiej energetyki – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas akademii barbórkowej Kompanii Węglowej. Uroczystość odbyła się 29 listopada 2013 r. w Katowicach.

Wicepremier podkreślił, że węgiel będzie nadal pełnił rolę stabilizatora bezpieczeństwa energetycznego kraju. – Sprostanie założeniom unijnej polityki energetyczno-klimatycznej stwarza natomiast szanse na rozwój nowych technologii i unowocześnienie naszego górnictwa – powiedział. – Aby sprostać niskoemisyjnym wyzwaniom, musimy zatem sięgać po innowacyjne rozwiązania dotyczące m.in. spalania węgla oraz wykorzystanie tego surowca do produkcji paliw płynnych i podziemnego zgazowania – dodał.

Szef resortu gospodarki złożył także serdeczne życzenia barbórkowe wszystkim pracownikom Kompanii Węglowej. – Z okazji tego górniczego święta, ważnego nie tylko dla Śląska, ale i całej Polski, istotnym przesłaniem jest ludzka, narodowa, branżowa solidarność. Szczęść Boże górniczemu stanowi, niech święta Barbara ma wszystkich ludzi polskiego górnictwa w opiece – powiedział wicepremier.

W uroczystej akademii barbórkowej Kompanii Węglowej udział wzięli również wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz oraz dyrektor Departamentu Górnictwa MG Maciej Kaliski.