Pierwsza z czerwcowych aukcji uprawnień do emisji CO2 za nami

8 czerwca 2017, 10:00 Alert
komin

W środę 7 czerwca giełda European Energy Exchange przeprowadziła szóstą w tym roku aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla w imieniu Polski.

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4,857 mln uprawnień do emisji CO2. Całkowite zapotrzebowanie zgłoszone przez uczestników aukcji było na poziomie 13,765 mln EUA, co oznacza, że popyt był prawie trzykrotnie wyższy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży.

W aukcji uczestniczyło 20 podmiotów, a cena rozliczeniowa wyniosła 4,97 euro/EUA. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł natomiast 24,139 mln euro.
Była to szósta w tym roku aukcja uprawnień do emisji CO2 przeprowadzona w imieniu Polski na EEX. Dotychczas sprzedanych zostało prawie 25,2 mln uprawnień za łączną kwotę ponad 119,8 mln euro.

W sumie w 2017 r. za pośrednictwem giełdy EEX Polska planuje sprzedać 85,877 mln uprawnień EUA. Kolejna aukcja odbędzie się 21 czerwca 2017 r.

CIRE.pl