Pierwszy gazoport w Niemczech rusza w pełni do akcji z mocą większą niż polski

3 marca 2023, 07:15 Alert

Niemiecki gazoport w Wilhelmshaven rozpoczął regularną eksploatację pierwszego marca, po przejściu końcowego przeglądu bez żadnych zastrzeżeń. To pierwszy terminal LNG pływający gotowy do normalnej pracy w Niemczech. Ma większą przepustowość niż polski terminal LNG stacjonarny.

Wilhelmshaven FSRU. Fot. LTEW
Wilhelmshaven FSRU. Fot. LTEW

Operator pływającego gazoportu (FSRU), niemiecki Uniper, wydał komunikat prasowy nawiązujący do wyników audytu Państwowego Urzędu Nadzoru Handlowego Oldenburg (GAA Oldenburg), który jest ostatnim przeglądem przed regularnym uruchomieniem gazoportu. – Dzięki pomyślnemu zakończeniu tego ostatniego etapu, terminal LNG Wilhelmshaven rozpoczął regularną działalność od pierwszego marca 2023 roku – podał Uniper.

Gazoport rozpoczął wstępną działalność 21 grudnia 2022 roku jako pierwszy niemiecki terminal importowy LNG, początkowo w trybie próbnym. Uniper zaznacza, że jest to jedyny w pełni funkcjonujący gazoport LNG w Niemczech. Drugi niemiecki gazoport firmy Regas we wschodnioniemieckim Lubminie uruchomiony został 14 stycznia w trybie testowym. Gazoport ten jest prywatny i należy do firmy Regas we wschodnioniemieckim Lubminie. Natomiast w przypadku Wilhelmshaven jednostkę FSRU czarteruje niemiecki rząd.

Nowe niemieckie gazoporty mają na celu umożliwienie dywersyfikacji dostaw gazu do Niemiec, które były jeszcze w 2022 roku w większości zależne od dostaw gazu z Rosji. Niemcy chcą pokryć około jednej trzeciej swojego obecnego zapotrzebowania na gaz ziemny poprzez pływające terminale LNG już w zimie 2023/24 roku.

FSRU w Wilhelmshaven ma przepustowość 7,5 mld m sześc. rocznie. Dla porównania terminal LNG w Świnoujściu ma przepustowość 6,2 mld m sześc. rocznie z opcją powiększenia do 8,3 mld.

Uniper/Aleksandra Fedorska