Pierwszy krok DGRSZ ku współpracy polsko-niemieckiej

25 września 2015, 15:08 Alert
0_5.640×300

(DGRSZ)

Delegacja Dowództwa Generalnego RSZ pod przewodnictwem Inspektora Rodzajów Wojsk gen. dyw. Michała Sikory odwiedziła 23 września Połączone Dowództwa Wsparcia Bundeswehry (German Joint Support Service) w Bonn. Celem wizyty było omówienie możliwości nawiązania współpracy bilateralnej między komórkami DG RSZ a niemieckim dowództwem.

Delegacja, w której znaleźli się płk Jacek Mroczek (Inspektorat Wsparcia); płk Andrzej Różyński (Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej  IRW); płk Robert Drozd (Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności IRW); płk Krzysztof Tokarczyk (Zarząd Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia IRW); płk Mariusz Pogonowski (Zarząd Zasobów osobowych J1); ppłk Tomasz Kołecki (Zarząd Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych IWL) oraz ppłk Marcin Michalik (Wydział Koordynacyjny IRW) poznała strukturę, zadania oraz propozycje rozwoju trwającej już wojskowej współpracy polsko-niemieckiej w obszarze logistyki, jak również w odniesieniu do nowych proponowanych przez stronę niemiecką obszarów takich jak: rozpoznanie wojskowe, wsparcie dowodzenia i łączności, obrona przed bronią masowego rażenia oraz szkolenie instruktorów sportu.

Gospodarzem wizyty były nowo mianowany zastępca dowódcy Połączonego Dowództwa Wsparcia Bundeswehry gen. dyw.  Peter Bohrer. Spotkanie w Bonn było pierwszym krokiem do nawiązania współpracy pomiędzy DG RSZ a JSS HQ.