Pietrewicz: Polityka klimatyczna może być szansą dla rozwoju Polski

29 czerwca 2015, 14:06 Energetyka

– UE stoi przed ważnymi wyzwaniami związanymi m.in. z polityką klimatyczno-energetyczną do 2030 r., odnowieniem europejskiego przemysłu. Również dla Polski, a w szczególności dla polskiego sektora elektroenergetycznego opartego na węglu, zmiany w kierunku niskoemisyjnym i wysokoefektywnym są procesem stwarzającym ogromne szanse rozwojowe – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas XI międzynarodowej konferencji NEUF 2015 pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”. Spotkanie odbyło się 26 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Elektrownia Turów. Fot. Polska Grupa Energetyczna
Elektrownia Turów. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Wiceminister Pietrewicz wskazał kilka obszarów w obrębie których dokonaliśmy korzystnych zmian. – Odnotowaliśmy znaczącą redukcję gazów cieplarnianych o 30 proc., energochłonność polskiej gospodarki zmniejszyła się o 30 proc. w stosunku do 1990 r., udział OZE w miksie energetycznym Polski w 2014 r. wzrósł do poziomu 12 proc., jesteśmy również jednym z najbardziej samowystarczalnych energetycznie krajów UE – wymienił.

Podkreślił również, że konieczna jest kontynuacja działań na rzecz rozwoju, modernizacji i unowocześnienia gospodarki poprzez inwestycje w sferze innowacji. – Nie możemy również zapominać o poprawie efektywności energetycznej we wszystkich sektorach. Działania proefektywnościowe przynoszą korzyści ekonomiczne i środowiskowe przyczyniając się m.in. do pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki