Pietrewicz: Wciąż nie wykorzystujemy w pełni PPP

28 maja 2014, 08:08 Drogi
Jerzy Pietrewicz

– Partnerstwo publiczno-prywatne jest uznawane za jeden z najbardziej efektywnych sposobów tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych. Korzyści płynące z tej współpracy są również doceniane przez polskich uczestników rynku, którzy coraz częściej sięgają po tę formułę realizacji zadań publicznych powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas inauguracji konferencji „Bankowalność projektów PPP”. Spotkanie odbyło się 27 maja 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Pietrewicz podkreślił, że Ministerstwo Gospodarki  podejmuje działania promocyjne, które mają upowszechnić, partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce., – Przygotowaliśmy także projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych – powiedział.

Przypomniał, że prowadzone są również prace nad wydaniem rozporządzenia ws. ryzyk w projektach PPP oraz przygotowaniem dokumentu określającego kierunki działań Rządu na rzecz stosowania i upowszechniania partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2014-2020. – Z inicjatywy MG powstał także portal internetowy „Baza projektów PPP” – wymienił.

W opinii wiceministra pomimo zmian zachodzących na rynku PPP w Polsce, wciąż nie wykorzystujemy w pełni możliwości jakie daje nam ten instrument współpracy – Największą przeszkodą dla rozwoju rynku PPP jest trudność w zapewnieniu finansowania projektów. Właśnie dlatego sektor bankowy jest jednym z istotnych elementów tego rynku – ocenił – Również z tego powodu ważne jest zwiększanie wiedzy i świadomości wśród podmiotów publicznych w zakresie podejścia, jakie stosują instytucje finansowe w trakcie oceny projektów PPP. – dodał.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki