13.03.2008 WARSZAWA – BIURO BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO BBN UL KAROWA PORTRET N/Z LESZEK PIETRZAK

FOT. BERTEK WARZECHA/POLSKAPRESSE